Banner Πανω
 
 
 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟ

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟ

 

ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΩΤΕΣΘΕΛΟΥΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΚΑΙ ΟΧΙΝΕΟΑΛΗΠΑΣΑ ΣΤΑΠΑΝΝΕΝΑ

 

Είναι γνωστό σε όλους ότι οι Γιαννιώτες και όλοι οι Ηπειρώτες στερήθηκαν επίτουρκοκρατίας τα θρησκευτικάτους δικαιώματα εφόσον κουμάντο στην Ήπειρο και στα Γιάννενα, έκανε ο Αλή-Πασάς που είχε έδρα το κάστρο των Ιωαννίνων που αντί για εκκλησίες έχτιζε τζαμιά. Μετά την κατάρρευση και το τέλος του Αλή Πασά βρέθηκαν παπάδες καιδεσποτάδες Ηπειρώτες όπως Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Αθηναγόρας και οι μητροπολίτες Ιωαννίνων και μετέπειτα Αρχιεπίσκοποι Πάσης Ελλάδος Κύριος Σπυρίδων Βλάχος και Σεραφείμ καθώς και ο Μητροπολίτης Θεόκλητος, που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, οι οποίοι από την θέση τους βοήθησαν την Ήπειρο και ειδικά τους Γιαννιώτες μετα μεγάλα έργα που έκαναν και άφησαν πίσω τους

Αναφέρω μερικά από τα μεγάλα έργα τους

 • Ίδρυσαν την Θεολογική Σχολή «Βελλά»

 • Ίδρυσαν την Παιδαγωγική Ακαδημία

 • Ίδρυσανπαντούσχολεία

 • Ίδρυσανγηροκομεία, νοσηλευτικάιδρύματα, πολλάοικοτροφεία και ορφανοτροφεία

 • Σεκάθεχωριόέφτιαξανκαινούργιεςεκκλησίες

 • ΈκανανπολλούςΙερείς

Τοέργοαυτότωνδεσποτάδωνείναιαναγνωρίσιμοσήμερααπ’ όλητηνκοινωνίατωνπιστών τηςΗπείρου.

ΜετάτηνανάπαυσητουΜητροπολίτηΙωαννίνωνΘεόκλητου, καλείταιηΙεράΣύνοδοςΕλλάδος τις 25 ΙουνίουναεκλέξειτονκαινούργιοΜητροπολίτηΙωαννίνων.

ΑυτήτηνστιγμήκαθολικήεπιθυμίατωνΓιαννιωτώνκαιόλωντωνπιστώντηςΗπείρουονέος ΜητροπολίτηςΙωαννίνωνναείναιΗπειρώτης.

ΤέτοιοιΗπειρώτεςΙερείςπουείναιικανοίνασυνεχίσουντοέργοτωνπροκατόχωντουςείναι πολλοί.

ΕγώθααναφερθώόμωςειδικάστονΑρχιμανδρίτηΣχολής «Βελλάς» ΚύριοΑργυρό.

ΟΑρχιμανδρίτηςΚύριοςΑργυρόςτύγχανε·σήμερακαθολικήςεκτίμησηςκαιαποδοχήςτων πιστώντηςΠεριφέρειαςΗπείρουγιατίτουαναγνωρίζουν:

 • Τομεγάλοέργοπουέχει κάνει γιατηνΉπειρο.

 • ΕίναιγνώστηςτωνπροβλημάτωντηςΗπείρου.

 • Διακρίνεταιγιατηνμόρφωσητου, γιατοήθοςτου, τηνσεμνότητακαιτηνταπεινότητά του.

ΕιδικάπρέπειναγνωρίζουναυτοίπουείναισεθέσηναεπιλέξουντονέοΜητροπολίτη Ιωαννίνων, οΑρχιμανδρίτηςΑργυρόςείναιτόσοαγαπητόςστουςπιστούςτηςΠεριφερείας Ηπείρουπουότανοιενορίεςτωνχωριώνγιορτάζουντονάγιοτους, επιθυμίαόλωνείναινα παρευρεθείκαινατουςτιμήσειμετηνπαρουσίατουπροκειμένουναακούσουναπότοστόμα τουτασοφάλόγιατουΘεού.

ΓιααυτόκάνωέκκλησηπροςόλουςτουςάρχοντεςκαιφορείςτηςΗπείρουόπωςτονΠρόεδρο τηςΔημοκρατίας, βουλευτέςόλωντωνκομμάτων, τονπεριφερειάρχηΗπείρου, τονδήμαρχο Ιωαννίνωνκαιόλουςτουςδημάρχουςτωνκαλλικρατικώνδήμωννασυμβάλλουνενεργάώστε ονέοςΜητροπολίτηςναείναιΗπειρώτης.

ΤελειώνονταςπιστεύωότιτοΆγιοΠνεύματωνΣυνόδωνθαφωτίσειαυτούςπουθαεπιλέξουν τοννέοΜητροπολίτηΙωαννίνωνκαι 8ακάνουνπράξητιςεπιθυμίεςτωνπιστώντηςΗπείρου πουδενείναιάλληαπότηνεπιλογήτουΑρχιμανδρίτηΚυρίουΑργυρού.

ΣεδιαφορετικήπερίπτωσηδηλώνουμεαπότώραδενεπιθυμούμεκανένακαινούργιοΑλή-ΠασάσταΓιάννενα.

 

Δερβίζιανα 17/6/2014

ΓιάννηςΓκουβάς

Τηλ: 6974391321


 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Σωσσίνου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Σωσσίνου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικό Μουσείο Μερόπης

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικό Μουσείο Μερόπης

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...