Banner Πανω
 
 
 


Όσιος Μάρκος ο Αθηναίος



Γράφει: Η Άννα Σοφού.




















πολυτκιον Oσίου Μάρκου Αθηναίου ασκηττού Εορτή 5 Μαρτίου
χος δ΄. Ταχ προκατάλαβε.
κ πόλεως νθησας τν θηνν τς λαμπρς, κα βίον σάγγελον πολίτευσω ν γ, τρωθες θεί ρωτι, θεν ν τ ρήμ, ββς Σεραπίων, ερέ σε νεύσει θεί, σιώτατε Μάρκε, δι τς πολιτείας σου τν τρόπον γάμεθα.

Έτερον απολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς ἄγγελος ἔζησας, ἐν τῇ ἐρήμῳ σοφέ, καὶ ὤφθης ἀνάπλεως, τῶν ἐκ Θεοῦ δωρεῶν, ὦ Μᾶρκε Πατὴρ ἡμῶν· ὅθεν ἐν σοὶ ἐξέστη, Σεραπίων ὁ θεῖος, καὶ ἤγγειλε τοῖς ἐν κόσμῳ, τὴν ἁγίαν ζωήν σου· μεθ’ οὗ ἀεὶ δυσώπει, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε.

Κοντκιον
χος δ΄. πεφάνης σήμερον.
ν ρήμ σιε, στεῤῥῶς σκήσας, κα τραφες ς γγελος, π’ ορανο περφυς, γγέλων φθης σότιμος, Μρκε παμμάκαρ, σίων γλάϊσμα.

Κθισμα
χος α΄. Τν τάφον Σου Σωτήρ.
Μετ
τν α’ Στιχολογία
Λιπ
ν τ π γς, θεολήπτ καρδί, σκήνωσας σοφέ, ν ρήμ βάτ, κα βίον τν σάγγελον, μετ σώματος ζησας Μρκε σιε· θεν συνήφθης γγέλοις, μεθ’ ν πρέσβευε, πρ μν τν τελούντων, τν πάνσεπτον μνήμην σου.

τερον Κθισμα
χος δ΄. ψωθείς.
Μετ
τν β’ Στιχολογία
δηγηθες τ το Θεο προμηθεί, πρς σ φκται Σεραπίων θεος, κα τς ζως τ τρόπον σου θαύμασεν· θεν κα κηδεύσας σου, Πάτερ Μρκε τ σκνος, τ λαμπρά σου τρόπαια, νεκήρυξε πσι· μεθ’ ο δυσώπει πάντοτε Χριστόν, μν διδόναι, πταισμάτων συγχώρησιν.

τερον Κθισμα
χος πλ. α΄. Τν συνάναρχον Λόγον.
Μετ
τν Πολυέλεον
ν ρήμ σκηνώσας νος στεῤῥότητι, πενέκρωσας πάσας τς τς σαρκς δονάς, δι’ γώνων καρτερν Μρκε μακάριε, κα τν νθέων δωρεν, σκεος τίμιον φανείς, παρέχεις ν κάστ, τ πρς Χριστν κεσί, τν ατημάτων τν κπλήρωσιν.

τερον Κθισμα
χος πλ. δ΄. Τν Σοφίαν κα Λόγον.
Τ
ν το σώματος πρόνοιαν λικς, ρνησάμενος πόθ τ θεϊκ, ς σαρκος ζησας, ν ρήμ μακάριε, κα ορανί ρτ, τραφες θεί νεύματι, γνώσθης μετ τέλος, πρν γνοούμενος· θεν κα τελέσας, τν γνα σίως, τς νω λαμπρότητος, νεδείχθης συμμέτοχος, Πάτερ Μρκε θεόσοφε· πρέσβευε Χριστ τ Θε, τν πταισμάτων φεσιν δωρήσασθαι, τος ορτάζουσι πόθ, τν γίαν μνήμην σου.

Οκος
Τ
ν κόσμ μφρόνως κατέλιπες, κα Χριστ κλινς κολούθησας, ρνησάμενος σαυτόν, νενδοιάστ λογισμ, κα θεολήπτ γνμ· κα ν βαρεί ρήμ θεόθεν δηγηθείς, γωνίσω ν ατ περφυέσι πόνοις, μόνος μόν Θε συγγινόμενος, κα τς θείας δωρες παρ’ Ατο δεχόμενος· ρτ γρ ορανί τρέφου, κα τ τς ρήμου πίπονον κα σκληρόν, ς τρυφν γο, τ τν μελλόντων γαθν λπίδι κα μεθέξει· θεν προσελθών σοι θαυμαστς θεος Σεραπίων, ξέστη ν σοί· κα τ σεπτόν σου σμα κηδεύσας νύμνει σε, Μρκε παμμάκαρ, σίων γλάϊσμα.

Μεγαλυνριον
Βλάστημα
πάρχων τν θηνν, νθος τς ρήμου, δι βίου γγελικο, Μρκε νεδείχθης, κα κόσμ διαπνέεις, τν ρετν σου Πάτερ, σμν τν κρείττονα.


 

 

 

 

Δωρεάν φιλική προβολή.

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικό Μουσείο Μερόπης

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικό Μουσείο Μερόπης

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Σωσσίνου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Σωσσίνου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr