Το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ λειτουργεί κάτω από ένα ασφαλές και προστατευμένο κατά το δυνατόν πλαίσιο και παρέχει τις υπηρεσίες του συμβάλλοντας στην προστασία και διαφύλαξη της υγείας των ευπαθών ομάδων και κατ’ επέκταση της Δημόσιας υγείας.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι οι εξής :

  1. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων.
  2. Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους που είναι άποροι και οικονομικά αδύναμοι.
  3. Συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες εντός των ορίων του Δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους (κατόπιν αξιολόγησης)
  4. Διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν (κατόπιν αξιολόγησης) και των απόρων και οικονομικά αδυνάτων (παραλαβή αιτήσεων- παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:

Δευτέρα έως Παρασκευή

Α’ ΖΩΝΗ: 09:00-14:00 στα τηλέφωνα 2656360205 και 2653022551

Β’ ΖΩΝΗ: 14:00-19:00 στο τηλέφωνο 2653022551

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΚΙΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ