ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ: Έναρξη προγραμμάτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων έτους 2013 - 2014

 Έναρξη προγραμμάτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων έτους 2013 - 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό στους ενδιαφερομένους, ότι με αντίστοιχα έγγραφα του Υπουργείου Υγείας και των κατά περίπτωση Νοσοκομείων και Υ.Π., γίνεται έναρξη προγραμμάτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων έτους 2013 - 2014 :

α.- Για Πα. Γ. Ν. Η. και Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ως ημερομηνία έναρξης του κοινού προγράμματος Νοσηλευτικών ειδικοτήτων (Παθολογικής, Χειρουργικής), έχει οριστεί η 29η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης στο τηλέφωνο 2813404407.

β.- Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ θα υλοποιήσει πρόγραμμα χορήγησης Παθολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας και Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας, με ημερομηνία έναρξης των προγραμμάτων την 14η Οκτωβρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, στο τηλέφωνο 2313327854.

γ.- Δίνεται δυνατότητα στους Νοσηλευτές - τριες να αποκτήσουν ειδικότητες τις Νοσηλευτικής : Παθολογικής, Χειρουργικής, Παιδιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Οι σχετικοί φάκελοι και γνωμοδοτικές αποφάσεις των Δ. Σ. ή Συμβουλίων Διοίκησης ή Προέδρων, καθώς και η μοριοδότησή τους θα πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Υγείας - 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής ( πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132010444) πλήρεις, το αργότερο μέχρι και 20/08/2013, προκειμένου να γίνει έγκαιρα η επιλογή.

 


Παραμυθιά 5 Αυγούστου 2013

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ