Banner Πανω
 
 
 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την ανάθεση του έργου «Αναδιαρρύθμιση εσωτερικών χώρων Δημοτικού Καταστήματος Δ.Ε Φιλοθέης»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΆΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Τ.Υ.Δ
Αριθμ. Πρωτ.  19212 /21-11-2014

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Αρταίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αναδιαρρύθμιση εσωτερικών χώρων Δημοτικού Καταστήματος Δ.Ε Φιλοθέης», με προϋπολογισμό 46.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 30.432,86ΕΥΡΩ(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα) και β)κατηγορία Η/Μ με προυπολογισμό 6.946,41(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα .
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Αυξεντίου & Περιφεριακή οδός, μέχρι τις  4/12/2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β’.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362230, FAX επικοινωνίας 2681362254, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία Χριστίνα Ζουμπούλη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   9/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με τον νόμο 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή Δημοσίων έργων. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ,εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις ,  Α1 τάξη και άνω  στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας Η/Μ. β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ της χώρας των, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου. γ)Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι  εφόσον την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο  στην χώρα τους όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ΜΕΕΠ. δ)Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν3669/08 και με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. ε)Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων  εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και  Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ  και  εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα της κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για έργα της κατηγορίας Η/Μ (για την κάλυψη των  κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ).   Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 747,59ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.
6. Το έργο είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου . Χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
7.  Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο.


                                                                          Ο  Δήμαρχος  Άρταίων

                                                                           Χρήστος Τσιρογιάννης


 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...