ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (13-08-2013)

 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (13-08-2013)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ιωάννινα   9 Αυγούστου  2013

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 Αριθμ.Πρωτ. – 75634/4295 -

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ       

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)        

                                        

                                                                                     ΠΡΟΣ

                                                       Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

                                                           Δήμου Ιωαννιτών κ.κ.

  1. 1.Κατηρτσίδη Δημήτριο
  2. 2.Χρυσοστόμου Ευθύμιο
  3. 3.Θεμελή Δημήτριο
  4. 4.Μασσαλά Βασίλειο
  5. 5.Παπαδιώτη Γεώργιο
  6. 6.Σίντο Αχιλλέα
  7. 7.Κοσμά Βασίλειο
  8. 8.Τζίμα Λάμπρο

 

 

       Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών , την 13η   Αυγούστου    2013 ημέρα Τρίτη    και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Αθανάσιος Τσακάλωφ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα    της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                                                 

 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2 της Πράξης «ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις επί των   από 26-6-2013 πρακτικών Αξιολόγησης των Τεχνικών προσφορών του αναφερομένου έργου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

                                              ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                                                                   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ