ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Για τους λογαριασμούς ύδρευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα

 Για τους λογαριασμούς ύδρευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα

Ο ενδελεχής έλεγχος που έγινε από την ΔΕΥΑΙ στα υδρόμετρα περιφερειακών δημοτικών κοινοτήτων απέδειξε τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής κατανάλωσης νερού και εκείνης που εμφανίζονταν στους λογαριασμούς προηγούμενων ετών.

Σημειώνεται ότι τα δίκτυα περιήλθαν στη Δημοτική Επιχείρηση πριν από ένα χρόνο περίπου. Μέχρι το τέλος του 2010 την πλήρη ευθύνη είχαν οι Καποδιστριακοί Δήμοι ενώ τον επόμενο ενάμισι χρόνο ο Καλλικρατικός Δήμος Ιωαννιτών.

Επίσης από τις συμφωνίες παρελθόντων ετών μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και πρώην Καποδιστριακών Δήμων, παραμένει μία σειρά οφειλών προς τη ΔΕΥΑΙ, γεγονός που λειτουργεί σε βάρος όλων εκείνων που ανταποκρίνονται με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται αρκετές διαμαρτυρίες για τους λογαριασμούς που φτάνουν ειδικά στους καταναλωτές του Περάματος και δευτερευόντως της Πεδινής.

Σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν αμφισβητείται η αναγραφόμενη κατανάλωση, η οποία προήλθε ύστερα από ακριβή καταμέτρηση που έγινε σε όλα τα υδρόμετρα.

Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι σήμερα καταγράφονται χιλιάδες κυβικά κατανάλωσης τα οποία έρχονται από το παρελθόν.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΔΕΥΑΙ, η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι είτε έχουν γίνει αλλαγές στα υδρόμετρα χωρίς αυτές να καταχωρηθούν ή οι καταγραφές επί σειρά ετών ήταν εικονικές.

Όπως είχε αποφασιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, οι λογαριασμοί που εκδίδονται είναι προσωρινοί και χρεώνεται η κατανάλωση για μέχρι 400 m³ σύμφωνα με την καταγραφή.

Οι περιπτώσεις με περισσότερα από 400 m³ να χρεώνονται  με το ποσό των 400 m³, ενώ τυχόν αρνητικές καταναλώσεις χρεώνονται με το πάγιο.

Αναλυτικά λοιπόν σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ, για τις Δημοτικές Ενότητες Περάματος και Πεδινής:

1.        Οι καταναλώσεις  μέχρι 400 m³ θα χρεωθούν όπως καταγράφηκαν.

2.        Οι καταναλώσεις πάνω από 400 m³, θα χρεωθούν με  400 m³.

3.        Σε αρνητικές καταναλώσεις, θα γίνει μόνο η πάγια χρέωση.

4.        Όλοι οι λογαριασμοί θα είναι προσωρινοί και η οριστικοποίησή τους θα γίνει με τη δημιουργία αρχείου καταγραφών ενός  έτους, οπότε και θα γίνει η διόρθωση των προσωρινών λογαριασμών.

Η διοίκηση της επιχείρησης θα εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις περιπτώσεις, μία προς μία, κι όσες δεν λυθούν από την υπηρεσία, θα αντιμετωπιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Διοίκηση  θα κάνει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την εξόφληση των λογαριασμών, αναγνωρίζοντας τη δυσχερή οικονομική κατάσταση πολλών νοικοκυριών.

Οι συμπολίτες από την πλευρά τους, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι το πρόβλημα αυτό, δεν προήλθε από αμέλεια ή αδιαφορία της ΔΕΥΑΙ αλλά από λανθασμένες επιλογές που είχαν γίνει κατά τα παρελθόντα έτη. Η προσπάθεια ενοποίησης των δικτύων και της καταμέτρησης υπήρξε χρονοβόρα εξ αιτίας και των σοβαρών γραφειοκρατικών προβλημάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν.