ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (16-07-2014)

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (16-07-2014)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ιωάννινα   10 Ιουλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 Αριθμ.Πρωτ. -63650/4404-

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                            

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ              

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)      

                                        

                                                                                     ΠΡΟΣ

                                                     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

                                                           Δήμου Ιωαννιτών κ.κ.

 1. 1.Κατηρτσίδη Δημήτριο
 2. 2.Χρυσοστόμου Ευθύμιο
 3. 3.Θεμελή Δημήτριο
 4. 4.Μασσαλά Βασίλειο
 5. 5.Παπαδιώτη Γεώργιο
 6. 6.Σίντο Αχιλλέα
 7. 7.Κοσμά Βασίλειο
 8. 8.Τζίμα Λάμπρο

 

        Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών , την 16η  Ιουλίου  2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Αθανάσιος Τσακάλωφ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα    της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου.
 2. 2.Συμπλήρωση   της υπ’ αρ. 378/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. 3.Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Τσιόγκα Μαρίας, να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αρ. 33533/3860/14-4-2014 έγγραφο του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (παράταση μίσθωσης Κοντογιωργάκη – Ριγκάνι Εδουάρδο).
 4. 4.Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Ιωαννίνων κατά του Ευάγγελου Πήχα και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής.
 5. 5.Συμπλήρωση   της υπ’ αρ. 470/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. 6.Έγκριση της υπ’ αρ. 61573/4225/4-7-2014 απόφασης του Δημάρχου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 7. 7.Έγκριση της υπ’ αρ. 61640/4239/4-7-2014 απόφασης του Δημάρχου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 8. 8.Έγκριση της υπ’ αρ. 61642/4241/4-7-2014 απόφασης του Δημάρχου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 9. 9.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Δ.Ε. ΜΑΡΜΑΡΩΝ

10.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

11.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Τ.Κ. ΚΟΣΜΗΡΑΣ

12.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Τ.Κ. ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ

13.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την T.K. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

14.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για τη Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

15.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την Δ.Ε. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

16.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την T.K. ΛΙΓΓΙΑΔΩΝ

17.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την T.K. ΜΑΖΙΑΣ

18.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την T.K. ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ

19.Τροποποίηση της με αριθμ.651/2013 απόφασης του Δ.Σ. λόγω αλλαγής του τρόπου υπολογισμού και υποβολής του δικαιώματος εμπορίας πόσιμου ύδατος

20.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος (ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)

21.Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου(Σχολικού κλήρου) στη θέση «Άγιος Αθανάσιος» Τ.Κ. Λογγάδων

22.Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου(Σχολικού κλήρου) στη θέση «Πλατάνια» Τ.Κ. Λογγάδων

23.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος (ΛΑΚΚΟΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)

24.Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου: «Αποκατάσταση οδών περιοχής Ολυμπιάδος».

25.Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματος του έργου: «Αποκατάσταση τοίχου Αντιστήριξης στην Κρύα Ιωαννίνων».

26.Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2012»

27.Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ΄ονόματι της υπαλλήλου του Δήμου Φερεντίνου Νικολέτας για την πίστωση της μηχανής προπληρωμής ταχυδρομικών τελών του Δήμου) – (9.000,00 € - Κ.Α. 00.6221.001)

28.Διάθεση πίστωσης ποσού 11.070,00 € για την καταβολή της αμοιβής του ορκωτού ελεγκτή που ορίστηκε για την εκκαθάριση της Δημ. Επιχείρησης «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Ανατολής».

29.Διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00 € για την καταβολή της επιχορήγησης   στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών».

30.Έγκριση πίστωσης ποσού 332,56 € με Φ.Π.Α. για μια παροχή Φ.Ο.Π. στην οδό Μυράτ στο Βοτανικό του Δ.Ι.

31.Έγκριση δαπανών (Α΄ τετραμήνου 2014) κενών γραφείων και αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου, των ακινήτων του κληροδοτήματος «Ελ. Ζωγράφου» στην Αθήνα.

32.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 222,65 € για την πληρωμή κοινοχρήστων κενών διαμερισμάτων επί της οδού Ακαδημίας 12, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «Αγλαΐας Χαραλάμπους» .

33.Διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την καταβολή υποτροφίας (δεύτερο έτος) από το Κληροδότημα «Ελευθ. Μπάρκα» στον υπότροφο του ακαδ. έτους 2012-2013 κ. Χαρίλαο Α. Ζησόπουλο

34.Διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 €, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ψυχρής Ασφάλτου» - (Κ.Α. 30.6662.001)

35.Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προδιαγραφών για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων για τον ΟΚΠΑΠΑ»

 

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

                                              ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                                                                   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου