Banner Πανω
 
 
 

Δ.Ιωαννίνων.ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Υπηρε-σία τεχνικού συνεργάτη για τη σύνταξη του κτηματολογίου του έργου...

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ιωάννινα     15/02/2013

Α.Π.  14552/1317

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Υπηρεσία τεχνικού συνεργάτη για τη σύνταξη του κτηματολογίου του έργου ¨Αστική οδός για τη σύνδεση της οδού 3ης Σεπτεμβρίου με την οδό Ιωαννίνων στο Πανηπειρωτικό¨».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

 1. 1.Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. 2.Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ».
 3. 3.Της 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3463/2006.
 4. 4.Της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008.
 5. 5.Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα την παρ. 14 του άρθρου 6.
 6. 6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών ΟΤΑ.
 7. 7.Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ»
 8. 8.Της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 7243/ΕΓΚ. 5/5-2-2009.
 9. 9.Τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. σχετικά με την εφαρμογή της ΑΥΟ 35130/739/2010 με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά του αρ. 83 παρ. 1 του ν.2362/1995.
 10. 10.ΤουN. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 11. 11.Του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005).
 12. 12.Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του Ν.3310/2005…».
 13. 13.Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 1. Την 16/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση 10.000,00 € με ΦΠΑ, η οποία είναιεγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2013, με Κ.Α.: 30-6112.003, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία τεχνικού συνεργάτη για τη σύνταξη του κτηματολογίου του έργου ¨Αστική οδός για τη σύνδεση της οδού 3ης Σεπτεμβρίου με την οδό Ιωαννίνων στο Πανηπειρωτικό¨».
 2. Την 752/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου α) Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: Τεχνική βοήθεια Δήμου Ιωαννιτών με κωδικό MIS 383450 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής»

β) Διενέργεια διαδικασία υλοποίησης.

4. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική υπηρεσία.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία τεχνικού συνεργάτη για τη σύνταξη του κτηματολογίου του έργου ¨Αστική οδός για τη σύνδεση της οδού 3ης Σεπτεμβρίου με την οδό Ιωαννίνων στο Πανηπειρωτικό¨» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000,00 € με ΦΠΑ   με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί για 15 (δέκα πέντε ) ημέρες την ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΦΙΛΙΟΣ


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ιωάννινα     15/02/2013

Α.Π.  14550/1316

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «Υπηρεσία τεχνικού συνεργάτη ώστε να συνταχθεί ο φάκελος προς ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ¨Αστική οδός για τη σύνδεση της οδού 3ης Σεπτεμβρίου με την οδό Ιωαννίνων στο Πανηπειρωτικό¨».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις:

 

 1. 1.Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. 2.Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ».
 3. 3.Της 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3463/2006.
 4. 4.Της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/2008.
 5. 5.Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα την παρ. 14 του άρθρου 6.
 6. 6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών ΟΤΑ.
 7. 7.Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ»
 8. 8.Της εγκυκλίου ΥΠΕΣ 7243/ΕΓΚ. 5/5-2-2009.
 9. 9.Τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. σχετικά με την εφαρμογή της ΑΥΟ 35130/739/2010 με την οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά του αρ. 83 παρ. 1 του ν.2362/1995.
 10. 10.ΤουN. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 11. 11.Του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005).
 12. 12.Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του Ν.3310/2005…».
 13. 13.Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

 

 1. Την 15/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση 20.000,00 € με ΦΠΑ, η οποία είναιεγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2013, με Κ.Α.: 30-6112.002, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία τεχνικού συνεργάτη για να συνταχθεί ο φάκελος προς ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ¨Αστική οδός για τη σύνδεση της οδού 3ης Σεπτεμβρίου με την οδό Ιωαννίνων στο Πανηπειρωτικό¨».
 2. Την 752/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου α) Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: Τεχνική βοήθεια Δήμου Ιωαννιτών με κωδικό MIS 383450 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής»

 

β) Διενέργεια διαδικασία υλοποίησης.

 

 

 

4. Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική υπηρεσία.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1.Την διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία τεχνικού συνεργάτη για να συνταχθεί ο φάκελος προς ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ¨Αστική οδός για τη σύνδεση της οδού 3ης Σεπτεμβρίου με την οδό Ιωαννίνων στο Πανηπειρωτικό¨» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 € με ΦΠΑ   με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

2. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί για 15 (δέκα πέντε ) ημέρες την ιστοσελίδα του Δήμου.


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΦΙΛΙΟΣ

 

 Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: kapsalisharis@yahoo.gr