Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 22-9-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καναλλάκι: 17-09-2014
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. πρωτ : 13092
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Aχέροντος 29 ΠΡΟΣ
Ταχ.Κώδ: 48062 Καναλλάκι ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Πληροφ.: Ρόζος Σπυρίδων
Τηλεφ:2684360320
ΦΑΞ : 26840-29021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ, στο Καναλλάκι, την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18.30΄μ.μ. ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:

1. Λειτουργία και στελέχωση των Κ.Υ. Καναλλακίου και Πάργας ( Εισηγητής κ. Κονιδάρης).
2. Ενημέρωση Δ.Σ, για την οικονομική κατάσταση του Δήμου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παραλαβής της 31ης Αυγούστου 2014. (Εισηγητής .Σίσκας).
3. Ενημέρωση Δ.Σ για την παραλαβή τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του
Δήμου Πάργας. (Εισηγητής κ. Κασκάνης ) .
4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Σύνδεση Καναλλακίου με
Ε.Ο Πρέβεζας Ηγουμενίτσας ». (Εισηγητής κ. Κασκάνης )
5. Αίτηση θεραπείας της Κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΡ ΟΗ Α.Τ.Ε ΣΤΑΘΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 2020 Α.Ε »,αναδόχου του έργου με τίτλο « Αποχέτευση
Δημοτικών Διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου Πάργας»(Εισηγητής κ.
Κασκάνης).
6.Μονοδρόμηση εντός οικισμού Δ.Κ. Καναλλακίου, τμήματος των οδών Αγίου
Παντελεήμονος και Αχέροντος ( όρια Ε.Τ.Ε.- διασταύρωση οδών Ν. Ζέρβα και
Σουλίου ( Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
7.Άρση στρεβλώσεων, υπαιτιότητι του Δήμου, στην εφαρμογή κλιμακωτής χρέωσης
τιμολογίου ύδρευσης, λόγω μη καταμέτρησης υδρομετρητών,(Εισηγητής κ.
Κασκάνης)
8.Συγκρότηση επιτροπής εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Πάργας.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
9. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές. ( Εισηγητής κ. Σμπόνιας).
10. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Έργων (από 0€ έως 5.869,14 € ,χωρίς
Φ.Π.Α.). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
11. Ορισμός μελών της Επιτροπής Παραλαβής έργων και εργασιών ( από 5.869,14
€ και άνω,χωρίς Φ.Π.Α). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
12. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
13. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. ( Εισηγητής κ. Σίσκας).
15. Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Πάργας.
(Εισηγητής κ.Κασκάνης)
16. Προγραμματική Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών, μεταξύ Δήμου Πάργας και
Π.Ε.Πρέβεζας (Εισηγητής κ.Σμπόνιας)ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Δήμαρχος Πάργας
2. Δημοτικοί Σύμβουλοι
3. Πρόεδροι Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πάργας
4.Προισταμένος Οικ. Υπηρεσιών
5. κ. Γιαννόπουλος, Μηχ. Μηχανικός των Τ.Υ. Δήμου Πάργας
6. Νομική Υπηρεσία Δήμου ΠάργαςΟ Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου


Σμπόνιας Νικόλαος