ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή της κατάλληλης υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ελαιολάδου (ελαιοτριβείο)

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή της κατάλληλης υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ελαιολάδου (ελαιοτριβείο)

Παρακαλώ ανοίξτε το συνημμένο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή της
κατάλληλης υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ελαιολάδου
(ελαιοτριβείο)