ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ:Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου στη Λούτσα

Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου στη Λούτσα

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καναλλάκι :05-11-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                 Αριθμ. Πρωτ.:17138

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

 

 

                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

                                            ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερά και δημόσια δημοπρασία, η εκμίσθωση ενός ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου εμβαδού 3.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται εκτός οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Λούτσας του Δήμου Πάργας. Κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 100/στρ.€ ετησίως, αναπροσαρμοζόμενο σε ποσοστό 3% ετησίως. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) χρόνια Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Καναλλάκι και στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Πάργας την 18η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00-11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ποσού 30 € μαζί με δημοτική και φορολογική ενημερότητα της αρμόδιας ΔΟΥ. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

                                                                        ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ