ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Καναλλάκι: 16 -12-2013

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                       Αριθ. πρωτ : 18906

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΓΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Aχέροντος 29                                                        ΠΡΟΣ

Ταχ.Κώδ: 48062 Καναλλάκι                                     1. κ. Δήμαρχο Πάργας

Πληροφ.: Ρόζος Σπυρίδων                             2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους    

Τηλεφ:2684360339                                                   3. κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και                               ΦΑΞ : 26840-29021                                        Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου          

                                                                                               Πάργας                                          

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καναλλάκι στις 20-12-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ:1ο Α.Δ.Σ για διοικητική αποβολή στην Τ.Κ Θέμελου κ. Τόλη Παναγιώτη του Σωτηρίου και κ. Σιδέρη Ελευθέριο του Αποστόλου.

ΘΕΜΑ:2ο Α.Δ.Σ. για έγκριση έκδοσης πρωτόκολλων διοικητικής αποβολής καταπατητών των δημοτικών εκτάσεων στην Τ. Κ Λούτσας Δήμου Πάργας.

ΘΕΜΑ:3ο Α.Δ.Σ για διοικητική αποβολή στο ξενοδοχείο ΑΚΤΗ ΒΑΛΤΟΣ Α.Ε. (Γκογκοζώτου Νικολάου του Σταύρου) στην παραλία Βάλτος Δ.Ε Πάργας.

ΘΕΜΑ:4ο Α.Δ.Σ για έγκριση μελέτης πράξης αναλογισμού μεταξύ των Ο.Τ 139 και 140 χαρακτηρισμός από το ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού Καναλλακίου ως πεζόδρομο.

ΘΕΜΑ:5ο Α.Δ.Σ για    έγκριση πράξης αναλογισμού στην οδό μεταξύ των Ο.Τ. 68 και 69 του δημοτικού σχεδίου οικισμού Καναλλακίου.

ΘΕΜΑ:6ο Α.Δ.Σ για  έγκριση τελικού ΑΠΕ του έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.ΔΧΟΧΛΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ».  

ΘΕΜΑ:7οΑ.Δ.Σ για χορήγηση παράτασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ..Ε ΠΑΡΓΑΣ¨».

ΘΕΜΑ:8ο Α.Δ.Σ για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΠΑΡΓΑΣ».

ΘΕΜΑ:9ο Α.Δ.Σ για έγκριση του τελικού Α.Π. εργασιών του έργου : «ΥΔΡΕΥΣΗ     Δ. Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) ».

ΘΕΜΑ: 10ο Α.Δ.Σ για διαγραφές ποσών προς λογιστική τακτοποίηση.

ΘΕΜΑ: 11ο Α.Δ.Σ για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

ΘΕΜΑ: 12ο Α.Δ.Σ για καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ: 13ο   Α.Δ.Σ για εξέταση με αρ. πρωτ. 18677/11-12-2013 αίτηση του Τάσση Ιωάννη του Δημητρίου για εκμίσθωση ακινήτου στην Δ.Ε Πάργας.

ΘΕΜΑ: 14ο   Α.Δ.Σ για σχεδιασμό –υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2014.

ΘΕΜΑ: 15ο Α.Δ.Σ για ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης του ΟΑΕΔ.

ΘΕΜΑ: 16ο   Συζήτηση για τροποποίηση του Γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού Φαναρίου.

 

   Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

 


                                                                                   Νήρας Ιωάννης        

 

 

 

Κοινοποίηση:

  1. 1.κ. Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας
  2. 2.κ.κ. Περιφερειακούς συμβούλους Π.Ηπείρου

          -κ. Ζάκα Γεώργιο

         - κ. Ευθυμίου Ιωάννη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         - κ. Κατσαμώρη Βασίλειο                                                                                                  

  1. 3.κ.κ. Προϊσταμένους Δήμου Πάργας
  2. 4.ΜΜΕ Νομού