ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Καναλλάκι:27-02-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 2837

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                          

                                                                                        ΠΡΟΣ

  1. 1.Κονιδάρη Άγγελο
  2. 2.Κολιοφώτη Ελένη
  3. 3.Ντάλα Νικόλαο                                                                                      
  4. 4.Μίχα Σπυρίδωνα
  5. 5.Μπαρκαμπά Παύλο
  6. 6.Πασχοδήμα Γεράσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(Άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν.3852/2010)

       Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 04-03-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εξέταση αιτήσεων για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων.

                                                                                       Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                                                       ΡΙΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ