ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Π.ΑΡ.Γ.Α» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» η οποία εντάσσεται στηδράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στην περιοχή του Δήμου Πάργας,

 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΕΩΣ 17/03/2014

ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, για την προμήθεια της αναλυτικής πρόσκλησης και της αίτησης συμμετοχής, καθώς και για τη κατάθεση της αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω φορείς:

 

  1. 1.ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ, ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ

Α.Σ. «Π.ΑΡ.Γ.Α»

Διεύθυνση: Αχέροντος 29, Τ.Κ 48062

           Τηλέφωνα: 2684360300

 

  1. 2.ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΑΡΓΑ

Α.Σ. «Π.ΑΡ.Γ.Α»

Διεύθυνση: Δημοτικό κατάστημα

Τηλέφωνο: 2684360300

 

Για περισσότερες πληροφορίες, για την προμήθεια της αναλυτικής πρόσκλησης και της αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση:   http://asparga.gr

 

ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ Α/Σ «Π.ΑΡ.Γ.Α»