ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 07-04-2014

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 07-04-2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Καναλλάκι:07-04-2014

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 4973

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                          

                                                                                        ΠΡΟΣ

 1. 1.Κονιδάρη Άγγελο
 2. 2.Κολιοφώτη Ελένη
 3. 3.Ντάλα Νικόλαο                                                                                      
 4. 4.Μίχα Σπυρίδωνα
 5. 5.Μπαρκαμπά Παύλο
 6. 6.Πασχοδήμα Γεράσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(Άρθρα 74 παρ.6 και 75 του Ν.3852/2010)

       Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14-04-2014, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εξέταση αιτήσεων για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων.
 2. Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
 3. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάργας.
 4. Εγκατάσταση περιπτέρου στην Τ.Κ.Ανθούσας.
 5. Ανάκληση αποφάσεων προέγκρισης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων.

                                                                                      Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                       ΡΙΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ