Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 27/4/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την Π.Ν.Π (ΠράξηΝομοθετικού Περιεχομένου), με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος μας να καταθέσει τα ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Έγκριση της αριθμ. 47/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας με θέμα: {Επικαιροποίηση -Τροποποίηση του Master Plan του λιμένα Πρέβεζας κατόπιν σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Γενικής Ναυτιλίας και Τουρισμού}.

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 και έγκριση εκτέλεσης έργων προμηθειών και υπηρεσιών.

4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 και έγκριση εκτέλεσης έργων και προμηθειών.

5. Τροποποίησης της αρ. 107/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση υποβολής αιτήματος για υπαγωγή στον Ν. 4178/2013 δημοτικού ακινήτου.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών το έργου : {Σ013 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ}.

8. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:{Διαμόρφωση Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας}.

9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: {ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ<ΚΟΥΚΟΣ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.

10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: {ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ}.

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:{ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΚΟΥΚΟΣ> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.

12. Έγκριση συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης του έργου: {ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ- ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ}, στο πρόγραμμα: {ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013} (Π.Α.Α. 2007-2013).

13. Εξέταση αίτησης κ. Ιωάννη Σκλαβενίτη για αναγραφή των ονομάτων στο μνημείο πεσόντων ηρώων Εθνικής Αντίστασης.

14. Έγκριση αποδοχής από το Δήμο Πρέβεζας της αριθ. πρωτ. 742/20-4-2015 απόφασης ένταξης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης<ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ>, για την πράξη με τίτλο:{ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ},προϋπολογισμού 260.000,00 €, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.

16. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.

17. Έγκριση προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2015.

18. Έγκριση προμήθειας με τίτλο : {Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων}.

19. Έγκριση δαπάνης για την δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2015.

20. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση των ετήσιων συνεδρίων του διευρωπαϊκού δικτύου αδελφοποιημένων πόλεων τον διακριτικό τίτλο {ΔΩΔΕΚΑΔΑ- DOUZELAGE}.

21. Έγκριση πρότασης προβολής του Δήμου Πρέβεζας στο UrboTour.

22. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδηλώσεων στις ΔΕ Πρέβεζας και Ζαλόγγου για την 96η Επέτειο Εθνικής μνήμης από την Γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους.

23. Έγκριση διοργάνωσης του 13ου PREVEZA JAZZ FESTIVAL, στην Πρέβεζα στις 5, 6 και 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

24. Έγκριση εκδήλωσης για την παγκόσμια ήμερα χορού 2015.

25. Έγκριση Διοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα:{Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών}.

26. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην ημερίδα: {Τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 2014-2020:Κατηγορίες προγραμμάτων και Πρακτικές Συμβουλές για τον Σχεδιασμό,την Υλοποίηση και τη Διαχείρισή τους}, που διοργανώνουν ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής(Π.Ε.Δ.Α.).

27. Επικαιροποίηση της συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στον Οργανισμό Αδελφοποιημένων Πόλεων με την επωνυμία Δωδεκάδα– Ντουζελάζ και έγκριση υποψηφιότητας του Δήμου Πρέβεζας για την αντιπροεδρία του Οργανισμού.

28. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2015 (β΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

29. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους 2015.

30. Έγκριση της αριθ. Αποφ. 4/2015 της Επιτροπής Τουριστικής προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας με θέμα: { Εξέταση της αριθ. 54/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα του άρθρου 11 για την Σύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας}.

31. Τροποποίηση της αρ.152/2011 ΑΔΣ περί Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πρέβεζας.

32. Έγκριση ίδρυσης εθελοντικού δικτύου Δήμου Πρέβεζας.

33. Έγκριση 3 ης /2015 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών- διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2014-2015.

34. Απαλλαγή μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας <ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ> , από την καταβολή διδάκτρων και λοιπών δικαιωμάτων για το σχολικό έτος 2014 -2015.

35. Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης για τους δικαιούχους άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου, το έτος 2015 στο Δ. Πρέβεζας.

36. Ανανέωση άδειας Παραγωγού - Πωλητή Λαϊκών Αγορών( κ. Ζυγούρη Δημ.).

37. Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου μεταξύ Δήμου Πρέβεζας και της Ιεράς Μητρόπολης Πρέβεζας.

38. Εξέταση αίτησης για εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

39. Εξέταση αίτησης της εταιρείας “ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.” για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση ΑΓ.ΣΩΤΗΡΑΣ συνοικισμού Νεοχωρίου, Δήμου Πρέβεζας.

40. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ελαιοστασίου κληροδοτήματος ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ Δήμου Πρέβεζας.

41. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου-καταστήματος κληροδοτήματος <ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΑΝΙΑ>, επί της οδού Εθν. Αντίστασης

11 στην Πρέβεζα.

42. Έγκριση εκμίσθωσης αιγιαλού και παραλίας στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

43. Έγκριση εκμίσθωσης 30,00 τ.μ. τμήματος αιγιαλού, Τοπικής Κοινότητας Βράχου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

44. Έγκριση διακοπής μίσθωσης του υπ΄ αριθ. -13- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού.

45. Εισήγηση για διαγραφή χρεώσεων οφειλετών λόγω διπλοεγγραφών προς λογιστική τακτοποίηση.

46. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.


 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου