Κοσμάς Κορωναίος: Σκέψεις - προβληματισμοί - προτάσεις

Κατόπιν της επίκαιρης ερώτησης προς το Δήμαρχο Πρέβεζας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πρέβεζας την Τετάρτη την 30η Οκτωβρίου 2019 και τον εορτασμό των 21 ετών από τη λειτουργία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα.

Αποτελεί χρέος μας στην τοπική κοινωνία και στους δημότες, με βάση το ρόλο τον οποίο μας έδωσαν στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, μέσα από το δημοτικό συμβούλιο, κυρίαρχο όργανο της εκλογικής ετυμηγορίας των δημοτών της Πρέβεζας, να ασκούμε γόνιμη και δημιουργική αντιπολίτευση αλλά και να θίγουμε τα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της πόλης και το μέλλον της.

 Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσα ερώτηση προς τον αξιότιμο Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Γεωργάκο, με στόχο να προλάβουμε τις όποιες αρνητικές εξελίξεις για το μέλλον του Πανεπιστημιακού Τμήματος της περιοχής μας που δύνανται να υπάρξουν από τη νομοθέτηση της βάσης εισαγωγής στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ύστερα από τη ξεκάθαρη διατύπωση της Υπουργού Παιδείας κας Κεραμέως στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης στη βουλή.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι βουλές του νομοθέτη (κυβέρνηση) επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα και τα τοπικά αναπτυξιακά ζητήματα και οφείλουμε να προλαμβάνουμε τις εξελίξεις, ώστε με τον κατάλληλο συντονισμό όλων των φορέων της πόλης, να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής λειτουργεί στην Πρέβεζα, ως πανεπιστημιακό Τμήμα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το Ν.4559/3-8-2018, ενώ αποτελεί μετεξέλιξη της συγχώνευσης (Σχέδιο Αθηνά) των Τμημάτων Λογιστικής και Ασφαλιστικών και Ελεγκτικών Εργασιών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου, τα οποία ιδρύθηκαν στην Πρέβεζα και λειτούργησαν το χειμερινό εξάμηνο του 1998 και του 1999 αντίστοιχα. Το ανωτέρω Τμήμα διοργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Π. Μ. Σ. στη «Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη», ενώ οι πτυχιούχοι κατέχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογιστή - Φοροτέχνη κ΄ Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, παρουσιάζοντας σημαντική απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας.

Η συμβολή της λειτουργίας του Τμήματος στην τοπική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη κρίνεται ως δεδομένη, ενώ συμβάλει έστω και μερικώς στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα δημοσιευμένα πρακτικά που είχαν παρουσιαστεί στο 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, που διεξήχθη στην Πρέβεζα τις 26-27 Μάιου του 2006 και σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα της περιόδου 2004-2005

 • Το ύψος της ετήσιας εισροής, ως άμεση οικονομική επίδραση, που πραγματοποιήθηκε από τα έξοδα των σπουδαστών στην Πρέβεζα ανέρχετο στο ποσό των 7.076.114 ευρώ.

 • Η ετήσια δαπάνη του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που εργάζονταν στο Παράρτημα της Πρέβεζας κατά την ίδια περίοδο, προσδιορίστηκε στο ύψος των 984.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 684.000 ευρώ έμεναν στην περιοχή ως ετήσια εισροή.

 • Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία , κατά την ίδια χρονική περίοδο, (εκτός μισθοδοσίας) ανέρχετο στο ποσό των 1.340.000 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό που εισέρρευσε στην περιοχή εκτιμήθηκε σε 1.175.000 ευρώ.

 • Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον περιφερειακό πολλαπλασιαστή εισοδήματος του Ν. Πρέβεζας, η συνολική οικονομική επίδραση από τη λειτουργία του Τριτοβάθμιου Ιδρύματος για το έτος 2004, στο εισόδημα της περιοχής εκτιμήθηκε σε 11.705.000 ευρώ.

Είναι βέβαια γεγονός, ότι η κρίση του 2010 έχει επιφέρει σοβαρές αλλαγές τόσο στην ιδιωτική κατανάλωση και δαπάνη όλων μας άρα και των φοιτητών αλλά και μείωση στους προϋπολογισμούς των δημοσίων φορέων, επομένως και της σχολής της πόλης μας. Επιπροσθέτως, ο αριθμός των φοιτητών μειώθηκε λόγω του σχεδίου Αθηνά, με την τότε συγχώνευση των δύο Τμημάτων, η οποία έλαβε χώρα, επί Υπουργού Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου το 2013.Κατά συνέπεια , το ύψος της οικονομικής εισροής στην πόλη μας έχει μειωθεί, αυτό όμως δεν δύναται να αποτελεί λόγο και επιχείρημα για περαιτέρω συρρίκνωση του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα πολλών μάλλον για τη διακοπή της λειτουργίας του.

Το περιεχόμενο της ερώτησης που κατέθεσα στον αξιότιμο κ. Δήμαρχο , περί συνεπειών της βάσης εισαγωγής στους εισακτέους του Τμήματος της πόλης μας και κατ΄ επέκταση στη λειτουργία του «επιβεβαιώθηκε» και από τον προβληματισμό του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας κατά την πρόσφατη επετειακή εκδήλωση για τα εικοσιένα χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην πόλη μας την Τετάρτη 06-11-2019. Επιπλέον, η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων των Κολεγίων και Παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων χωρίς καμία αξιολογική διαδικασία εγγραφής των σπουδαστών, όπως επίσης χωρίς καμίας αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού, της δομής και της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους , αποδεικνύει την ουσία του ζητήματος και καταδεικνύει τη βούληση της Κυβέρνησης στην εφαρμογή του κατά τα άλλα τεχνικού θέματος της βάσης εισαγωγής.

Κατά συνέπεια, μόνο ανεπίκαιρος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ο «προβληματισμός» καθώς και τα ανωτέρω επιχειρήματα, που τον στοιχειοθετούν, για το μέλλον του Τμήματος της πόλης μας, όπως ορισμένα ηλεκτρονικά και έντυπά μέσα τον ανέφεραν και οφείλουμε ως τοπικές αρχές σε αγαστή συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα να εργαστούμε από κοινού για την ομαλή συνέχεια της λειτουργίας, πέρα από κομματικές παρωπίδες και ιδεοληψίες. Κύρια επιδίωξη όλων μας πρέπει να είναι η μεταφορά του Τμήματος των Οικονομικών Σπουδών των Ιωαννίνων στην Πρέβεζα, προκειμένου πλέον να λειτουργεί στην πόλη μας ως ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή ενότητα, η Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά κρίνεται επίσης σκόπιμο οι τοπικές αρχές να συμβάλλουν επικουρικά με την κατασκευή παράλληλων υποδομών (π. χ. εστία) και εγκαταστάσεων για την ενίσχυση της. Πέραν των ανωτέρω, θα προτείναμε στη δημιουργία ενός αγγλόφωνου τμήματος στις Οικονομικές σπουδές,.

Αριθμός εισακτέων 265

Γενικά λύκεια( ημερήσια και εσπερινά 90%) 218

Βάσεις Εισαγωγής : 5.004

Βαθμός Πρώτου:15.176

Υπουργός Παιδείας Αρβανιτόπουλος Κυβέρνηση Σαμαρά

 

Με τιμή

Κορωναίος Κοσμάς

Δημοτικός Σύμβουλος με τη "Δημοτική Συνεργασία"

 


 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου