Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος. Πρόσκληση σε τακτική Γ.Σ. την Κυριακή 1 Απριλίου 2018

Προς

τα Σωματεία μέλη της Π.Σ.Ε.

(Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Ομοσπονδίες-Ενώσεις-Σύλλογοι -Αδελφότητες)

Υπόψιν Προέδρου και Δ.Σ.

Για ενημέρωση των αντιπροσώπων στην Π.Σ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Π.Σ.Ε.

 

Αγαπητοί Συμπατριώτες,

 

Με την πρόσκληση (αρ. πρωτ. 3262 ) καλούμε τους αντιπροσώπους των σωματείων - μελών της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος σε Ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση στις 25 Μαρτίου 2018 και ώρα 9 π.μ. ,στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (Κλεισθένους 15 7ος όροφος, Αθήνα).

Η προσέλευση και η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων θα αρχίσει στις 9.00 π.μ. και η έναρξη των εργασιών της Γ. Σ. στις 10π.μ.

Προσοχή: Προς αποφυγήν ταλαιπωρίας και επειδή είναι βέβαιο ότι στην πρώτη συνέλευση ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ καλούνται τα μέλη να έρθουν την

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9π.μ.

στον ίδιο ως άνω τόπο

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της ΠΣΕ:

«Κάθε σωματείο πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο ανεξάρτητα από τη δύναμή του εκλέγει ή ορίζει νόμιμα έως τρία μέλη ως αντιπροσώπους για την Συνομοσπονδία εκ των οποίων συστήνεται το ένα τουλάχιστον να είναι μέλος του Δ. Σ. της οργάνωσής του. …

Η παραπάνω εκπροσώπηση των μελών της Συνομοσπονδίας με περισσότερους από ένα (1) αντιπροσώπους είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωσή τους. …..

Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη των Σωματείων και να έχουν εκλεγεί προς τούτο σύμφωνα με το καταστατικό τους…

Για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων, πρέπει να προσκομίζεται στη Συνομοσπονδία, μέχρι την προπαραμονή της Συνέλευσης αντίγραφο του πρακτικού της τελευταίας Γ. Σ. του Σωματείου - μέλους από το οποίο θα προκύπτει, η συνδρομή των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου. Τα μέλη τα οποία έχουν την έδρα τους έξω από τον Νομό Αττικής, μπορούν να νομιμοποιούνται και κατά την ημέρα της Συνέλευσης….»

Δηλαδή πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία της Π.Σ.Ε. τις εργάσιμες ώρες μέχρι την Παρασκευή 23/3/2018:

α) Αντίγραφο πρακτικού της τελευταίας εκλογικής Γ.Σ. του σωματείου-μέλους, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, στο οποίο να αναφέρονται τόπος και χρόνος διεξαγωγής της Γ. Σ., ο αριθμός των ταμειακά εντάξει μελών και ο αριθμός των παρισταμένων, τα θέματα της Η. Δ. καθώς και η διάρκεια θητείας του Δ.Σ. και των αντιπροσώπων που εκλέχτηκαν σε αυτή τη Γ. Σ.

β) Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. (με πλήρεις διευθύνσεις και τηλέφωνα)

γ) Κατάσταση αντιπροσώπων (με πλήρεις διευθύνσεις και τηλέφωνα)

 

Επίσης τα σωματεία – μέλη, για να λάβουν μέρος στη ΓΣ πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα κατά την ημέρα της ΓΣ. Ως οικονομική τακτοποίηση θεωρείται η εξόφληση των συνδρομών μέχρι και του προηγούμενου έτους δηλ. και του έτους 2017. Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και την ίδια μέρα της Γ.Σ.

Για τη διευκόλυνσή σας συναποστέλλουμε έντυπο απόσπασμα πρακτικού και μηχανογραφικό δελτίο για να το συμπληρώσετε και να το προσκομίσετε στη Γραμματεία της Π.Σ.Ε. μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία.

 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Δόσης                               Κώστας Γαβριήλ

 

 

Προς: Ομοσπονδίες-Αδελφότητες -Συλλόγους

μέλη της Π.Σ.Ε.

Υπόψη Προέδρου

(Για ενημέρωση των αντιπροσώπων στην Π.Σ.Ε.)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος καλεί τους αντιπροσώπους των σωματείων – μελών της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 και ώρα 9π.μ, στην αίθουσα Συνελεύσεων του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ, (Κλεισθένους 15, 7ος όροφος), (Ώρα προσέλευσης αντιπροσώπων για την απαρτία 8.30 π.μ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απολογισμός δράσης του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε.

2. Προγραμματισμός δράσης επόμενου έτους

3. Οικονομικός απολογισμός

4. Προϋπολογισμός επόμενου έτους

5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπομένη από το καταστατικό απαρτία η Γενική Συνέλευση άνευ άλλης πρόσκλησης θα επαναληφθεί την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Προσοχή: Προς αποφυγήν ταλαιπωρίας και επειδή είναι βέβαιο ότι στην πρώτη συνέλευση ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ καλούνται τα μέλη να έρθουν την

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9π.μ.

στον ίδιο ως άνω τόπο

αίθουσα Συνελεύσεων του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ,

(Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, τηλ.210-3243822),

(Ώρα προσέλευσης αντιπροσώπων για την απαρτία 8.30 π.μ.)

Στη Γ.Σ. συμμετέχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη με τους νόμιμους αντιπροσώπους. Παρακαλούνται τα διοικητικά συμβούλια να τακτοποιήσουν εγκαίρως τις εκκρεμότητές τους - άρθρο 11, παρ. 3,4,5 - και να ενημερώσουν τους αντιπροσώπους τους να πάρουν μέρος στη συνέλευση.

 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Δόσης          Κώστας Γαβριήλ

 

 


 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου