Κρίση της κτηνοτροφικού τομέα της πρωτογενούς παραγωγής στην Ήπειρο.

 

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, με συνεχή παρατήρηση επαφές και ενεργό  ανησυχία για την ανάπτυξη στην Ήπειρο, με το παρόν Δελτίο Τύπου- Ανακοίνωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την οριστική και αμετάκλητη κατάρρευση της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο. 

Κρούει τον κώδωνα της ανάγκης για κατάλληλη σύγχρονη καινοτόμο διάσωση της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο, ενός οικονομικού  κοινωνικού πυλώνα της περιφέρειας και της πατρίδας. Δηλώνει την επιτακτική ανάγκη,  για τη λήψη δραστικών μέτρων για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

Συγκεκριμένα η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος με ένταση τονίζει:

Προς την πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, στους γενικά  αρμοδίους των εμπλεκόμενων  Οργανισμών, στους υπευθύνους ειδικότερα στον τομέα της κτηνοτροφίας  της Ηπείρου, μιας ζώσας  κτηνοτροφικής παράδοσης, να επέμβουν άμεσα με ολοκληρωμένη πρόταση/σεις  - πρόγραμμα υλοποίησης, με λήψη μέτρων άμεσης αποδοτικότητας για την επίλυση προβλημάτων & διάσωση της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο. 

Η ΠΣΕ με  ορισμένη επιτροπή  ανάπτυξης από το ΔΣ, με ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής με πανεπιστημιακούς φορείς,  συλλογικά όργανα κτηνοτροφών, με  επιστημονικές διυλισμένες καταθέσεις προτάσεων, με πολλές  διαβουλεύσεις εξειδικευμένων παραγόντων & φορέων, με επαφή με κτηνοτρόφους, με συνδέσμους, με συνεταιρισμούς, με δημιουργία και παρακολούθηση σχετικών ημερίδων άλλα και συζητήσεις με μικρούς  και μεμονωμένους παραγωγούς, θεωρεί την κρίση της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο  αξιακο σημείο διεκδικητικής  και καταγγελμένης αναφοράς,  ιδιαίτερης μεγάλης και αναγκαίας σημασίας για  άμεση πρωτοβουλία, προκειμένου διασωθεί και αναπτυχτεί.

Με το παρόν Δελτίο Τύπου -Ανακοίνωση  σηματοδοτεί  και δηλώνει  αρωγός σε αυτό το χρονικό πλαίσιο,  Ιούνιος  2018, και προτίθεται να συντονίσει -παρουσιάσει  την πρωτεύουσα σημασία ουσιαστικών εκσυγχρονισμένων και καινοτόμων ενεργειών για την διάσωση  και περαιτέρω ανάπτυξη  της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο.

Να σημειωθεί  ότι στην περιφέρεια Ηπείρου η  κτηνοτροφία έχει μια ισχυρή πρωτιά, συμμετέχει σε ποσοστό 65% στην συνολική ακαθάριστη  αξία της παραγωγής  του πρωτογενή τομέα, ενώ το πανελλαδικό  ποσοστό  αγγίζει το  39%. Ενώ η αναλογία  κτηνοτροφικής –γεωργικής παραγωγής ευθυγραμμίζεται με Ε.Ε και χώρες του Βορρά. Δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα αντίθετα με την Ήπειρο  η γεωργική κατεύθυνση είναι μεγαλύτερη της κτηνοτροφικής..

Η παρατήρηση αυτή καθιστά ή καθιστούσε την Ήπειρο «εξαγωγέα» εντός και έκτος Ελλάδος  και της προσδίδει ένα θετικό ισοζύγιο  εξαγωγών εισαγωγών προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Άρα αυταπόδεικτα το συγκεκριμένο κτηνοτροφικό περιβάλλον, αξίζει την προστασία της επενδυτικής αναπτυξιακής πολιτικής αντί της ανεξέλεγκτης μοιραίας διολίσθησης 

Για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος η προσέγγιση του θέματος εξετάζεται με ρεαλισμό, σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΣΕ, μακριά από στείρες διαμαρτυρίες και μικροπολιτικές λογικές αγκυλώσεων,  με κρυφές σκοπιμότητες.

Η μετά ‘’ΔΩΔΩΝΗ’΄ εποχή είναι γεγονός για την Ηπειρωτική κτηνοτροφία  και η προσέγγιση πρέπει να  είναι αντίστοιχη,   δηλαδή με στρατηγικές ανάπτυξης ολοκληρωμένων και όχι προσωρινών παρεμβάσεων στο σύνολο του αγροτικού χώρου.

Τα επιχειρήματα για την αναγκαιότητα της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο είναι πολύ ισχυρά, αφού δίχως κτηνοτροφία στην Ήπειρο η ύπαιθρος θα αποδομηθεί κοινωνικά και πληθυσμιακά.

Ενώ παράλληλα η Ήπειρος θα  καλείται να παλέψει την  τάση της ερήμωσης,  της ανεργίας,  της  οικονομικής αβεβαιότητας και της αμφισβήτησης.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η προσωρινή λύση της επιδότησης αποδείχτηκε ανεπαρκής, αφού  δεν συνιστά  στην ευημερία, άλλα μοναχά στην σύντομη επιβίωση των κτηνοτροφών αγροτών.

Ακόμα είναι  αναντίρρητο γεγονός ότι το εμπόριο κτηνοτροφικού προϊόντος είναι πλέον ανταγωνιστικό. Η ηπειρώτικη κτηνοτροφία βιώνει την κλιμάκωση του αθέμιτου ανταγωνισμού.  Ανταγωνισμού άδικου με ασάφειες στο νομικό πλαίσιο, ανεπαρκείς ελέγχους στο φτηνό εισαγόμενο προϊόν και εγχώρια παρατεταμένη κρίση,  με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κυριαρχήσει προβάλλοντας  την υψηλή ποιότητα. Παρατηρείται έτσι το φαινόμενο δραστικής υποτίμησης του ζωικού κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα είναι η τοπική εξάλειψη  και φτηνή εξαγορά του, από τους ξένους κτηνοτρόφους.

Για την  ΠΣΕ μια προτεινόμενη  κατεύθυνση με ένα νέο κτηνοτροφικό εξαγωγικό προσανατολισμό,  με στοχευόμενες επενδύσεις για την Ήπειρο,  με συνδυασμό παραγωγικών και ποιοτικών παραμέτρων  και με επίσης συνεταιριστική δομή  θα μπορούσε να διασφαλίσει το μέλλον των κτηνοτρόφων.

 Άλλωστε στην Ήπειρο  των σχεδόν 21 τυροκομικών μονάδων, έχει αποδειχτεί ότι η κτηνοτροφία είναι περισσότερο προσοδοφόρα από την γεωργία, καθώς  τα κτηνοτροφικά προϊόντα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες μεταποίησης, έχουν υψηλότερη αξία ανά μονάδα βάρους και το περιβάλλον που παράγονται έχει ξεχωριστή πολύ υψηλής αξίας βιοποικιλότητα.

 

Βιολογική κτηνοτροφία!!  .

 Ακόμα η ΠΣΕ οφείλει σε αυτό το σημείο, να υπογραμμίσει  την προσπάθεια ενίσχυσης της βιολογικής κτηνοτροφίας. Είναι μια παράμετρος η  «Βιολογική Ήπειρος»,  που θα μπορούσε να πάρει ένα ίσως καλό ποσοστό επί του συνόλου της παραγωγής. Όμως, ας σημειωθεί,  ότι η όποια παράγωγη πρέπει να ακολουθεί τις τάσεις των πελατών/καταναλωτών και χρειάζεται νέες υποδομες και αντίστοιχες εφαρμογές  συστημάτων παραγωγής ISO, εφαρμογές διασφάλισης ποιότητας HACCP κτλ.

Δηλαδή μια νέα κατεύθυνση που μάλλον «κάηκε»  εξαιτίας της χαμηλής ενίσχυσης για την Ήπειρο. 

Η ΠΣΕ  καταγγέλλει την «ανεμική» ενίσχυση της βιολογικής κτηνοτροφίας για την Ήπειρο.

Μια ενίσχυση με λιγοστή χρονική περίοδο υποβολής αίτησης!

Στα 15.000.000 ευρώ φτάνει η χρηματοδότηση στην Περιφέρεια Ηπείρου για τη βιολογική κτηνοτροφία από τα 200.000.000 συνολικά, που θα κατανεμηθούν σε όλη τη χώρα μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Βιολογική κτηνοτροφία για την δοκιμαζομένη  Ηπειρωτική  κτηνοτροφία!

Δηλαδή ένα ισχνό  αναλογούν ποσοστό της τάξης του μόνο 7.5% ενίσχυσης, για την ενίσχυση αυτής της μορφής  κτηνοτροφίας!! Ενώ ενδεικτικά η Θεσσαλία έχει ένα 14.5% η κεντρική Μακεδονία ένα 9% η Κρήτη 16,9%.

Όπως γράφτηκε…..¨  «κατανομή του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια είναι νέο δεδομένο της πρόσκλησης, δίνοντας και την κατεύθυνση της πολιτικής της βιολογικής κτηνοτροφίας προς τις ορεινές και κτηνοτροφικές περιοχές.

Για την κατανομή του ποσού ανά Περιφέρεια ελήφθησαν υπόψη η έκταση των ορεινών βοσκοτόπων, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ζωικό κεφάλαιο, η υπάρχουσα δυναμικότητα σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις καθώς και η νέα προοπτική όπως αποτυπώθηκε στην 1η πρόσκληση υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018 ώρα 00:00».

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω  σύστημα γίνεται στον ιστότοπο : https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων,  στον ιστότοπο :  https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Δηλαδή, αντί αποφασιστικής ενέργειας διάσωσης  με  μια προτεινόμενη νέα κατεύθυνση, έχουμε μια  ανεμική ενίσχυση, γραφειοκρατία ατέλειωτες διαδικασίες ηλεκτρονικής έγκρισης  και αποσπασματική ευκαιριακή,  λιγοστή  πιθανή θεραπεία, στο μεγεθυνόμενο πρόβλημα.  Δηλαδή  ακόμα μια φορά ανεπάρκεια  με υπονοούμενο,  μήνυμα  πολιτείας. 

Παρηγοριά στον άρρωστο….

 

Συμπερασματικά για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος   είναι  επιβεβλημένη η ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού  κτηνοτροφικού κόσμου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Υποστήριξη με εργαλεία ειδικού σκοπού, με  νόμο πλαίσιο υποστηρικτικού μηχανισμού ενίσχυσης των εξαγωγών και της  συνεχούς ποιοτικής αναβάθμισης της παραγωγικής διαδικασίας, άλλα  και ακόμα με την δημιουργία  ειδικού ενισχυτικού Χρηματοδοτικού  Οργανισμού.

Η στήριξη της Συνεταιριστικών και ιδιωτικών  πρωτοβουλιών δεν συγκρούονται, καθώς η συνέχεια, η απασχόληση, η καινοτόμα ανάπτυξη, η υψηλή παραγωγική διάθεση, η εκσυγχρονισμένη νοοτροπία θα  είναι το συγκρίσιμο αποτέλεσμα που θα εξασφαλίζει το μέλλον της Ηπειρώτικης κτηνοτροφίας

Παρακάτω παρουσιάζονται  στοιχεία/αναφορές που καταδεικνύουν την υψηλή προτεραιότητα για άμεσα αποδοτικές ενέργειες.

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν διαρκή συρρίκνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ήπειρο από το 2009, δηλαδή μέσα στα χρόνια της κρίσης, με αντίστοιχη μείωση και των απασχολούμενων με τη γεωργοκτηνοτροφία!

Η παραγωγή γάλακτος στην περιοχή της Ηπείρου έχει μειωθεί θεαματικά. Την γαλακτοκομική περίοδο 2012-2013 η μείωση ξεπέρασε το 20% ενώ το διάστημα 2013 – 2014 η παραγωγή γάλακτος ήταν λιγότερη κατά 30% και στα Γιάννενα ακόμη και...40%.

Σύμφωνα  με  στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τις 257.244 κτηνοτροφικές μονάδες το 2009 στην Ήπειρο, βρεθήκαμε το 2013 στις 221.298 (14%) και το 2016 στις 218.601 (-1,2%)! 
Η μόνη δραστηριότητα που ξεχωρίζει είναι η πτηνοτροφία, καθώς το 2009 στην Ήπειρο εκτρέφονταν 10.588.644 κοτόπουλα, ο αριθμός των οποίων έπεσε ελαφρώς μέσα στην επταετία για να φτάσει το 2016 στα 9.829.539.

Ο αριθμός όσων απασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία εμφανίζει πορεία αρνητική. Το 2009 ελάχιστα  από 93.000 άνθρωποι στην Ήπειρο ασχολούνταν με τον κλάδο (οικογένειες – ιδιοκτήτες και μόνιμοι εργάτες) συν άλλοι 31.333 ως εποχικοί εργάτες, σύνολο 124.333 άτομα. Το 2013 εμφανίστηκε μεγάλη πτώση με τον συνολικό αριθμό  απασχολούμενων, μόνιμων και εποχικών να φτάνει 106.000. Το 2016 υπήρξε κι άλλη μείωση, με τους απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα στους 102.500 άτομα περίπου.

 

·         Πρόεδρος κτηνοτρόφων Θεσπρωτίας

Αντιπρόεδρος πανελλήνιας Ένωσης κτηνοτρόφων  Λυκα Μυρτώ 

Τεράστια αποθέματα φέτας και χαμηλή τιμή στο εισαγόμενο γάλα.  Εισαγόμενο γάλα α; Στο άκουσμα και μόνο αυτής της λέξης όλοι μας γεμίζουμε ερωτήματα. Τι σχέση μπορεί να έχει το εισαγόμενο γάλα με τα αποθέματα φέτας; Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η κατοχύρωση της φέτας έγινε με κάποια κριτήρια και το πιο σημαντικό από αυτά είναι η προέλευση του γάλακτος. ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΓΑΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Παρ’ όλα αυτά χωρίς πολλές διαμαρτυρίες οι παραγωγοί αποδέχονται την μείωση των τιμών, ξεκινώντας με 1, 2 λεπτά κάτω. Οι εταιρείες τους εξήγησαν εξάλλου ότι είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσει η παραγωγή. Τους επόμενους μήνες οι μειώσεις συνεχίζονται φτάνοντας ένα χρόνο μετά, η τιμή του ενός ευρώ στο πρόβειο γάλα να φαντάζει άπιαστο όνειρο. Μπορεί η μέση τιμή να αγγίζει με το ζόρι τα 90 λεπτά ταυτόχρονα όμως βλέπουμε παραγωγούς να πληρώνονται στην εξευτελιστική τιμή των 64 λεπτών. 

Η ζήτηση της φέτας στην παγκόσμια αγορά ανέρχεται σε 400.000 τόνους και η προσφορά αυτή τη στιγμή δεν αγγίζει ούτε το 1/3. Γιατί λοιπόν δημιουργούνται αποθέματα; 

Το πρόβλημα δημιουργείτε από τις αθρόες εισαγωγές γάλακτος και στο γεγονός ότι ξένοι παράγοντες καπηλεύονται το όνομα φέτα πουλώντας κάθε λογής τυρί παράνομα στην αγορά. Η έλλειψη ελεγκτικού μηχανισμού είναι αυτή που ξεπουλάει το προϊόν και φέρνει στην ανεργία κάθε μέρα και περισσότερους ανθρώπους. Αντιμέτωποι με την χειρότερη κρίση γάλακτος στην ιστορία κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν καθημερινά το επάγγελμα τους ανήμποροι να κάνουν οτιδήποτε.

·         Η κτηνοτροφία  ανέκαθεν κρατούσε ζωντανή την ύπαιθρο και αποτελούσε βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Διαφορετικά… η κατάρρευσή της είναι βέβαιη και μαζί με αυτή θα καταρρεύσει άλλο ένα  προϊόν «σημαία» για τη χώρα μας, η φέτα, με ολόκληρο τον οικονομικό και εργασιακό κύκλο γύρω από αυτή», τονίζει χαρακτηριστικά ο Γ.Α.Σ. 

     Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων χαρακτηρίζει επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων άμεσης αποδοτικότητας ώστε να διασωθεί η κτηνοτροφία. Ζητάει, μεταξύ άλλων, απαγόρευση της παραγωγής ΠΟΠ προϊόντων από τυροκομεία και γαλακτοβιομηχανίες οι οποίες εισάγουν αιγοπρόβειο γάλα, αύξηση των προστίμων στους παραβάτες κατά την παραγωγή ΠΟΠ προϊόντων και σε περίπτωση υποτροπής να αναστέλλεται η λειτουργία των τυροκομείων ή των γαλακτοβιομηχανιών, αλλά και ενεργοποίηση του μηχανισμού de minimis για την κάλυψη μέρους των απωλειών που είχαν οι κτηνοτρόφοι από τη μείωση των τιμών του αιγοπρόβειου γάλακτος.  Επίσης, τη γενναία  ρύθμιση  των δανείων τα οποία χορηγήθηκαν στους κτηνοπτηνοτρόφους με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για ζημιές τις οποίες προκάλεσε η ίδια η πολιτεία και οι οποίες αναγνωρίστηκαν από αυτή.

    Η βασική κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούν οι φορείς της Ηπείρου, σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, επικεντρώνεται στο αίτημα για νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα αφαιρείται το δικαίωμα παραγωγής προϊόντων Π.Ο.Π. σε κάθε γαλακτοκομική επιχείρηση που εισάγει γάλα.«Για να προστατέψουμε την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) της φέτας και των κίτρινων τυριών, ζητάμε όπως όποιος εισαγάγει πρόβειο γάλα απ΄ έξω- που είναι νόμιμο- να μην έχει δικαίωμα κατοχής κωδικού για παραγωγή ΠΟΠ φέτας ή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Το ίδιο να ισχύει και για όσους έχουν εργοστάσια στο εξωτερικό, καθώς και αυτοί δημιουργούν μια στρέβλωση στο ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί με το 0,88 ευρώ/ανά κιλό αυτή τη στιγμή να παράγεται φέτα. Ένα κιλό φέτα θέλει πέντε κιλά γάλα. Δεν μπορεί να ακούμε ότι πουλιέται φέτα στο εξωτερικό με 4 ή 3,90 ευρώ το κιλό. Τα κόστη της φέτας είναι στα 6 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι τα άλλα δεν είναι φέτα. Πρέπει να στηρίξουμε τους παραγωγούς είτε είναι οι κτηνοτρόφοι, είτε οι τυροκόμοι, από την απάτη και τη χρήση της ΠΟΠ χωρίς να είναι, γιατί αυτά τα προϊόντα απαιτούν ελληνικό γάλα».

 

·         Η  γενικότερη σημασία της κτηνοτροφίας και για τους Κρητικούς!

                                                                            «Ρέθυμνο,  16/05/2018

Π ρ ο ς

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Η ανεξέλεγκτη εισαγωγή  κρέατος και γάλακτος από το εξωτερικό, τόσο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και κυρίως των Βαλκανίων, όσο και από τρίτες χώρες, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια , οδήγησε στην υποβάθμιση των γαλακτοκομικών προϊόντων και μείωση της τιμής του γάλακτος και του κρέατος  στον παραγωγό  με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κάλυψη του κόστους παραγωγής.

 

Δεδομένης της κατάστασης προτείνουμε:

1. Εφαρμογή μηναίου ισοζυγίου και αυστηρότεροι έλεγχοι από τον ΕΛΓΟ- Δήμητρα στο ισοζύγιο των γαλακτοβιομηχανιών και σφαγείων  καθώς &ελεύθερη πρόσβαση των καταναλωτών στα στοιχεία.

2. Βιομηχανίες γάλακτος οι οποίες παράγουν τυροκομικά προϊόντα ΠΟΠ να απαγορεύεται να εισάγουν γάλα από χώρες του εξωτερικού.

3. Υποχρεωτική αναγραφή στη συσκευασία των γαλακτοκομικών  προϊόντων της χώρας προέλευσης του γάλακτος.

4. Δημιουργία μιας Δια επαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας.

5. Δημιουργία δια επαγγελματικής  οργάνωσης για την  ΠΟΠ γραβιέρα     Κρήτης.

6. Να μην εξαιρείτε η Κρήτη από την επιδότηση μεταφορικών που ισχύει  σ τα αλλά νησιά της χωράς.

7. Εισαγωγή  κτηνοτροφικών προϊόντων στις  κρατικές δομές σίτισης.

8. Σύνδεση του τριτογενή τομέα με τον πρωτογενή.

9. Για τον καλύτερο έλεγχο των φορτηγών που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή γάλακτος και κρέατος ,να παρακολουθούνται μέσω GPS.

10. Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προελεύσεως του κρέατος και     εμφανή σήμανση των ελληνικών αμνοεριφίων»

 

Αντί επιλόγου.

Η Πανηπειρωτική  Συνομοσπονδία Ελλάδος στέκεται στο πλευρό των Ηπειρωτών κτηνοτρόφων!

Αναμένει τις σύντομες ενδείξεις προγραμματισμού ενεργειών ολοκληρωμένης πρότασης διάσωσης  και ενδείξεις από το αρμόδιο Υπουργείο υψηλών αντανακλαστικών και θέτει εαυτόν μέρος της λύσης,  για την κτηνοτροφία  και ανάπτυξη στην Ήπειρο,  με την εκπροσώπηση  της όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η κτηνοτροφία για την Ήπειρο είναι το οξυγόνο πολλών άλλων επαγγελμάτων της περιφέρειας. Η κτηνοτροφία στην Ήπειρο μπορεί να αναδείξει άλλους τομείς με υψηλή συνέργια, όπως κτηνοτροφικές πολιτικές σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ιδρύματα, να προβάλει την γεωγραφική ενδειξη, να ενδυναμώσει τις έννοιες οικοτουρίστας και αγροτουρισμός να κρατήσει τον κόσμο στο τόπο του.

Η κτηνοτροφία στην Ήπειρο είναι μέρος της αγροτικής ανάπτυξης, άρρηκτα συνδεδεμένη, με την ενίσχυση της περιφέρειας των μικρών κοινωνιών την προστασία του περιβάλλοντος,  ακόμα και την διατήρηση εθνικών πόρων.

Τέλος, για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η στήριξη της ηπειρώτικης κτηνοτροφίας είναι ένας  φαρδύς δρόμος. Που δεν πρέπει να φράξει …γιατί  αν στενέψει,. η Ήπειρος θα είναι πιο μακριά για όλους.!

 

Το Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ.


 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου