Banner Πανω
 
 
 

Φωτό:Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή διεξήχθη στις 12 Ιουνίου 2014, το Γενικό Συμβούλιο των μελών( Αδελφότητες, Σύλλογοι, Ενώσεις και Ομοσπονδίες) της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Με επιτυχία και μαζική συμμετοχή διεξήχθη στις 12 Ιουνίου 2014, το Γενικό Συμβούλιο των μελών( Αδελφότητες, Σύλλογοι, Ενώσεις και Ομοσπονδίες) της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Τι εισηγήθηκε το Προεδρείο της ΠΣΕ για την διοικητική και φορολογική τακτοποίηση των μελών της.

Με την παρουσία εκπροσώπων από 80 και πλέον μέλη (Αδελφότητες, Σύλλογοι, Ενώσεις και Ομοσπονδίες) διεξήχθει την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, το απόγευμα, το εξαμηνιαίο Γενικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών.

Τα αντικείμενα που απασχόλησαν το Γ.Σ.  ήταν, η ενημέρωση των μελών της ΠΣΕ, για το έργο και τις δράσεις της κορυφαίας αποδημικής οργάνωσης των Ηπειρωτών, ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων, για την επόμενη καλοκαιρινή και φθινοπωρινή περίοδο και η ενημέρωση μετά την ψήφιση πρόσφατου νόμου, για την διοικητική και φορολογική τακτοποίηση των μελών της.

Αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος(σχεδόν μίλησαν οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους) και ''μπήκαν στο τραπέζι'', πολλά απο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ΠΣΕ στη εφαρμογή των νόμων ια την διοικητική και φορολογική τακτοποίηση των μελών τους. Ειδικά για το τελευταίο αποφασίστηκε η σύσταση τριμελούς επιτροπής, από τον Γραμματέα της ΠΣΕ, Γιώργο Δόση, πρώην Δ/ντη Εφορίας και Λογιστή, τον Έφορο Πνευματικού Κέντρου Γιάννη Νάκη, συνταξιούχο τελωνειακό Δ/ντή και το μέλος του Δ.Σ. Θανάση Μπάλλα, Λογιστή Α΄ Τάξεως, που θα συνεπικουρούνται από τους Δικηγόρους Γιώργο Οικονόμου, Πρόεδρο της ΠΣΕ, Παύλο Κοσοβίτσα, πρώην Πρόεδρο της ΠΣΕ και Μάκη Χήτο(Κιάμο), Πρόεδρο του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαληδόνας για την παροχή βοήθειας προς τα ενδιαφερόμενα μέλη.

'Οσον αφορά τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων εγκρίθησαν οι προτάσεις της Πολιτιστικής Επιτροπής της ΠΣΕ.

Παραθέτουμε προς εημέρωση των ενδιαφερομένων, την εισήγη για την διοικητική και φορολογική τακτοποίηση των μελών της ΠΣΕ.

H εισήγηση του Προεδρείου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στο Γενικό Συμβούλιο της 12 Ιουνίου 2014, για την διοικητική και φορολογική τακτοποίηση των μελών της(Αδελφότητες, Σύλλογοι, Ενώσεις και Ομοσπονδίες).


Η ΠΣΕ με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 2446/26-3-2014 ενημέρωσε τα μέλη της για τις διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν προκειμένου να είναι τακτοποιημένα διοικητικά (στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας) και φορολογικά (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ).
Στη συνέχεια το Δ.Σ. της ΠΣΕ ανέθεσε σε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων να εξετάσει αναλυτικότερα το θέμα και να εισηγηθεί προς συζήτηση στην ειδική προς τούτο συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΣΕ της Πέμπτης 12 Ιουνίου 2014.
Αμέσως μετά, το Δ.Σ. θα λάβει και τις σχετικές αποφάσεις.
Η επιτροπή αποτελούμενη από τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. κ. Γιώργο Δόση πρώην Δ/ντή Δ.Ο.Υ., τον έφορο Πνευματικού Κέντρου κ. Γιάννη Νάκη πρώην επιθεωρητή Τελωνείων, το μέλος του Δ.Σ. κ. Θανάση Μπάλλα φοροτεχνικό, τον κ. Νίκο Τσούνη πρόεδρο Αδ. Ανω Πέτρας φοροτεχνικό, εξέτασε την κατάσταση των οργανωμένων φορέων της αποδημίας και έλαβε υπόψη τους ισχύοντες νόμους.


Ι. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Οι Αδελφότητες, οι Σύλλογοι, οι Ενώσεις και οι Ομοσπονδίες μας, καθώς και η Πανηπειρωτική ανήκουν φορολογικά στην κατηγορία των Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουν πράξεις που τους αποφέρουν κέρδη και κατά συνέπεια υποχρεούνται μόνο στη λήψη έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ). Όταν όμως ενεργούν πράξεις παράδοσης (π.χ πωλήσεις) ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο Φ.Π.Α ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται υπόχρεοι για αυτές τις δραστηριότητες και έχουν τις υποχρεώσεις τον Κ.Φ.Α.Σ (π.χ. βγάζουμε ένα cd και το πουλάμε ή παίρνουμε μια διαφήμιση, αυτά έχουν ως συνέπεια την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α και τα έσοδα θα συμπεριληφθούν στη δήλωση εισοδήματος ως κέρδη). Στην περίπτωση αυτή έχουμε υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε3. Τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα δεν τηρούν βιβλία του κώδικα, τα οποία έτσι και αλλιώς είναι αθεώρητα για όλους από το 2013 και μετά.

Α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ.
1. Χρειάζονται οπωσδήποτε ΑΦΜ, άρα πρέπει να πάνε στην εφορία για έκδοση ΑΦΜ και να δηλώσουν έδρα και διεύθυνση. Η έδρα αναφέρεται στο καταστατικό και ως διεύθυνση
μπορεί να δηλώσουν την κατοικία του προέδρου αν είναι ιδιόκτητη εάν όχι τότε χρειάζεται βεβαίωση συναίνεσης του ιδιοκτήτη. Εάν δηλώσει εγγράφως ότι φιλοξενείται από την Πανηπειρωτική, ή άλλη Ένωση, ή Ομοσπονδία πρέπει οι οργανώσεις που φιλοξενούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά να δηλώσουν τεκμαρτό μίσθωμα, διαφορετικά θα πρέπει να συντάξουν συμβόλαιο μίσθωσης με το τεκμαρτό μίσθωμα ως κατώτερο ποσό. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με Ε2 εισοδήματα από ακίνητα.

2. Εάν έχει ΑΦΜ και δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος, ανάλογα με το πότε εκδόθηκε ο ΑΦΜ θα πρέπει να υποβάλλει δηλώσεις για τις χρήσεις που δεν έχουν παραγραφεί (η παραγραφή μη υποβολής δήλωσης είναι 15 χρόνια από το τέλος του έτους που έπρεπε να υποβληθεί η πρώτη δήλωση) Οι Εφορίες συνήθως ζητάνε δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών με πρόστιμο το λιγότερο 40 ευρώ και το ανώτερο 120 ευρώ. Μπορεί να ζητήσουν και λιγότερες δηλώσεις αλλά αυτό εξαρτάται από τον αρμόδιο έφορο.
Εάν πάρει τιμολόγια τότε θα πρέπει να υποβάλλει συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων προμηθευτών. Για τιμολόγια του έτους 2013 οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται έως 10/10/2014, για δε το έτος 2014 έως 2/2/2015. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά συνέπεια θα πρέπει να πάρουν κλειδάριθμο και κωδικούς. Κάθε φορά που θα αλλάζει ο πρόεδρος, που εκπροσωπεί το σωματείο, θα πρέπει μέσα σε 10 ημέρες να γίνεται δήλωση μεταβολής στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Εφορίας.


Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Εάν τα σωματεία που έχουν ακίνητο το ιδιοχρησιμοποιούν, απαλλάσσονται από τον ενιαίο και το συμπληρωματικό φόρο (ΕΝΦΙΑ). Εάν έχουν ακίνητο που το νοικιάζουν καταβάλουν ενιαίο και συμπληρωματικό φόρο ακινήτων. Ο φόρος εισοδήματος από τα ενοίκια είναι 26%, ο συμπληρωματικός φόρος 3% και η προκαταβολή 55%. Από τα ενοίκια αφαιρούνται οι λειτουργικές δαπάνες του νομικού προσώπου.
Για την ακίνητη περιουσία εφόσον υπάρχουν μεταβολές συμπληρώνεται το Ε9 στην αρχή κάθε χρόνου. Ο φόρος που προκύπτει υπολογίζεται από την Εφορία και αναρτάται στο διαδίκτυο (Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων).

Γ. ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Εάν το σωματείο εκδίδει εφημερίδα προτείνουμε, η εφημερίδα να διανέμεται δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάγεται στο καθεστώς ΦΠΑ. Θα υποβάλλει όμως συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών, όπως είπαμε πιο πάνω, για τα τιμολόγια του τυπογραφείου. Εάν όμως καταχωρήσουν στην εφημερίδα διαφημίσεις τότε παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στο ΦΠΑ και στο εισόδημα και έχουν τις υποχρεώσεις του ΚΦΑΣ για την δραστηριότητα αυτή. Καλό είναι να αποφεύγονται οι διαφημίσεις.

Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι σύλλογοι μπορούν να κάνουν δυο εκδηλώσεις το χρόνο με εισιτήριο χωρίς ΦΠΑ αφού πρώτα δηλώσουν τις εκδηλώσεις στο αρμόδιο τμήμα της Εφορίας. Εάν όμως σε οποιαδήποτε εκδήλωση πωλούν είδη όπως σουβλάκια, μπύρες, αναψυκτικά αυτές είναι πράξεις που υπάγονται στο ΦΠΑ και ως εκ τούτου θα έχουν τις συνέπειες που αναφέραμε πιο πάνω. Για να αποφεύγονται αυτές οι συνέπειες γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να διανείμουν τα προϊόντα αυτά δωρεάν και ο κάθε ένας μπορεί να καταβάλλει ταυτόχρονα κάποια συνδρομή για το σύλλογο.
Εάν για την αγορά πήρε τιμολόγια υποβάλλει κανονικά συγκεντρωτικές καταστάσεις.
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι 15 Απριλίου εκάστου έτους.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν υποβληθούν δηλώσεις στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ή συγκεντρωτικές καταστάσεις επιβάλλονται πρόστιμα.


ΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Παρά την ενημέρωση με παραπάνω εγκύκλιο, μεγάλο μέρος των μελών μας παραμένει ανενημέρωτο και δεν έχει προχωρήσει σε καμία διαδικασία ούτε διοικητικής, ούτε φορολογικής τακτοποίησης, με κίνδυνο την επιβολή προστίμων, που τα ήδη πενιχρά ταμεία μας δεν είναι δυνατόν να καταβάλλουν.

1. Πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια ενημέρωσης και η πρακτική βοήθεια από την ΠΣΕ προς τα μέλη της και για τον σκοπό αυτό έγινε και το συνοπτικό σημείωμα που ακολουθεί.
2. Θεωρούμε ότι με όλα αυτά έχουν πολλαπλασιαστεί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που μόνο αποτέλεσμα θα έχουν μια ακόμη δυσκολία στη λειτουργία των συλλόγων μας και δεν θα αποφέρουν ουσιαστικά τίποτε στην κρατική μηχανή. Τα στοιχεία που ζητάει η Περιφέρεια υπάρχουν ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. και αίτημά μας πρέπει να είναι η κατάργηση όλων αυτών, εκτός από την αρχική καταγραφή του σωματείου στην αρμόδια υπηρεσία που θα γίνεται με απλή αίτηση του προέδρου με αναγραφή του ΑΦΜ και του αριθμού καταχώρισης του καταστατικού του σωματείου στο Πρωτοδικείο.
3. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να τακτοποιηθούν φορολογικά τα σωματεία μέχρι τέλους του 2014 χωρίς πρόστιμα.
4. Οι εισπράξεις από ενοίκια ακινήτων των σωματείων μας, που αποτελούν και πόρο ζωής για αυτά να φορολογούνται με το καθεστώς των φυσικών προσώπων και όχι των Ν.Π.
5. Το ίδιο να ισχύει και για τα κληροδοτήματα.
6. Τα σωματεία μας που φιλοξενούνται στην ΠΣΕ ή στις αντίστοιχες Ομοσπονδίες, όπου εμφανίζουν και την έδρα τους, δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνουν φορολογικά με τεκμαρτά ή άλλα μισθώματα την ΠΣΕ ή τις Ομοσπονδίες. Οι φορολογικές αρχές πρέπει να αποδεχθούν το αυτονόητο, ότι δηλαδή τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα παρέχουν έδρα στα πρωτοβάθμια μέλη τους άνευ ανταλλάγματος πέραν της συνδρομής τους.
Τα παραπάνω αιτήματα η ΠΣΕ θα τα διεκδικήσει από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Οικονομικών, από κοινού με τα μέλη πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια καθώς και με άλλους φορείς της αποδημίας, αλλά και φορείς του μαζικού κινήματος.


 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα στην Μονή Σέλτσου
 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...