Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης


Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 7ου Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

1. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου « Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.K. Κουλιών – Μαζαρακίου – Ριαχόβου και Καραρράκτη», προϋπολογισμού 507.317,07 € χωρίς ΦΠΑ, το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013, ως προς το άρθρο 3 «ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ».
2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την υλοποίηση του προγράμματος «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2015» , προϋπολογισμού 4.400,00 €( με ΦΠΑ), και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Αδριατικής-Ιονίου 2014-2020 (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). Όλο το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ είναι αναρτημένο στο: www.interreg.gr/νέα/πολυμερή-προγράμματα/αδριατική.html.
4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Βαλκανικής–Μεσογείου 2014-2020 (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). Όλο το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ είναι αναρτημένο στο: http://www.interreg.gr/en/news/multilateral-cooperation-programmes/balkan-mediterranean/747-balkan-mediterranean-information-on-the-strategic-environmental-assessment.html
5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.). Όλο το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ είναι αναρτημένο στο: http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/SEPE_PAA_2014-2020.pdf
6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης) του έργου, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η (Ειδικά έργα και δραστηριότητες), Α/Α 06) : «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδικό θέσης «219 Λιγκιάδες», στη θέση «Όρος Μιτσικέλι», πλησίον Λιγκιάδων του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης) του έργου, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η (Ειδικά έργα και δραστηριότητες), Α/Α 06): «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδικό θέσης «ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΟΛΗ 3-1410», σε θέση πλησίον Μαρμάρων , Δ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης) του έργου, (υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η (Ειδικά έργα και δραστηριότητες), Α/Α 06): «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας , με κωδικό θέσης «ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΕΣ (1003175)», στη θέση «Καραβέσι» στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
9. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου : «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 11.130 ορνίθων αυγοπαραγωγής, στη θέση «Φλάμπουρα», Δ.Ε. Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία: «Α & Ε. Κανιώρης Ο.Ε.».-. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
10. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου, που κατατάσσεται στην 10η ομάδα (Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κωδικός 7), κατηγορία Α2: «Λειτουργία χοιροτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού- θερμότητας από βιοαέριο, ισχύος 980 KW , εγκατεστημένη και λειτουργούσα στο Τ.Κ. Χανόπουλο , Δ.Ε. Βλαχέρνας του Δήμου Αρταίων , Π. Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Κων/νος Τζούκας . (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου