Η Περιφέρεια Ηπείρου αποσπά εύσημα σε πανελλαδικό επίπεδο για το πρόγραμμα της Επιχειρηματικότητας


Η Περιφέρεια Ηπείρου, έχει αποσπάσει τα εύσημα τόσο των αρμόδιων πολιτικών- κρατικών παραγόντων, όσο και των άλλων περιφερειών της χώρας, για το γεγονός ότι δημοσίευσε προσκλήσεις για τα προγράμματα της επιχειρηματικότητας, ενέταξε επενδυτικά σχέδια και στο τέλος του 2018 κάλυψε τον στόχο για το πλαίσιο επίδοσης. Και αυτά χωρίς να χρειαστεί να προσφύγει στη «βοήθεια» του Υπουργείου,  ώστε να εντάξει μέσω αυτού επενδυτικά σχέδια  προκειμένου  να μην απωλέσει πόρους από τον τομέα Επιχειρηματικότητας του Προγράμματός της.
Την παραπάνω τοποθέτηση έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που του τέθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε ο κ. Αλεξ. Καχριμάνης, η Περιφέρεια Ηπείρου,   πήρε τη «μερίδα του λέοντος» από το ΕΠΑΝΕΚ με 291 εντάξεις, που αντιστοιχούν στο 45% του συνολικού ποσού που διατέθηκε για την «ομάδα των λιγότερων αναπτυγμένων περιφερειών». Πρόσθετο συγκριτικό στοιχείο, σημείωσε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η διαπίστωση πως ενώ εντάχθηκε το 60% των επενδυτικών σχεδίων της Ηπείρου, στις άλλες Περιφέρειες το ποσοστό εντάξεων κυμάνθηκε από 20 έως 25%. Με την εξέλιξη αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου έχει στη διάθεσή της το σύνολο του διαθέσιμου  στο Επιχειρησιακό της πρόγραμμα  ποσού των 40 εκ. ευρώ για εντάξεις επενδυτικών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο.
Αυτό άλλωστε είναι και πρέπει να είναι το ζητούμενο για την κάθε περιφερειακή διοίκηση, η αποκέντρωση δηλαδή των προγραμμάτων και η διαχείρισή τους σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι ανάλογο δηλαδή που έχει ζητηθεί και εν μέρει έχει επιτευχθεί και με το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. «Δεν φθάνει που είμαστε πρωτοπόροι στην Ελλάδα, ακούμε και λόγια και από πάνω», τόνισε σε άλλο  σημείο της  ενημέρωσης για να προσθέσει: «Οι διαδικασίες αξιολόγησης στην Περιφέρεια Ηπείρου, είναι απόλυτα διαφανείς, γίνονται με αδιάβλητο τρόπο και αυτό αποδείχτηκε άλλωστε και με την πρόσφατη ένταξη επενδυτικών σχεδίων στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας κλπ, για  τις οποίες δεν υπήρξε το παραμικρό παράπονο ή διαμαρτυρία. Μεταξύ αυτών δε,  περιλαμβάνονται και  επενδ. σχέδια στενών συνεργατών εκείνων που εσχάτως λασπολογούν αφήνοντας αιχμές  για πελατειακές σχέσεις κλπ,  θίγοντας εκτός των άλλων το στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας που για χρόνια δίνει μαθήματα αντικειμενικότητας και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης».
Ο Περιφερειάρχης, ανέφερε επίσης, πώς υπάρχει ζήτημα με τα επενδυτικά σχέδια που αν και είχαν πολύ υψηλή βαθμολογία 90/100 δεν εντάχθηκαν στο τομεακό (ΕΠΑΝΕΚ) του Υπουργείου. Πρόκειται για θέμα που, όπως εξήγησε, απασχολεί και άλλες περιφέρειες, όπως του Ν. Αιγαίου του οποίου έμειναν εκτός εντάξεων επενδυτικά σχέδια με πολύ υψηλότερη βαθμολογία (99/100).
«Για το θέμα αυτό,  κατέληξε, βρισκόμαστε  σε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή, ώστε να διατεθεί επιπλέον χρηματοδότηση  στο Τομεακό του Υπουργείου. Είναι ένα αίτημα που δεν έχει ωριμάσει, θα ζητηθεί η συνδρομή του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και είμαστε σε αναμονή».