Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

μεταξύ άλλων έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο:

«Επείγουσες εργασίες για την κατασκευή έργων αποστράγγισης

του γηπέδου ΣΜΑ Πωγωνίου»,

προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος ΦΕΙΔΙΑΣ ΑΤΕ.

Κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο:

«Διαμόρφωση χώρου πέριξ αθλητικών εγκαταστάσεων

Τ.Κ. Ηλιόκαλης, Κουτσελιού, Μπάφρας»,

προϋπολογισμού 74.400. Ανάδοχος Παναγιώτης Ντούλας.

Κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο

αποκατάσταση βατότητας του δρόμου πρόσβασης προς

την Ι.Μ. Ροβέλιστας, προϋπολογισμού 55.000 ευρώ.

Ανάδοχος Σωτ. Μάμαλης.

Ανέδειξε προσωρινό μειοδότη (Δημήτριο Τσομπίκο) για το έργο:

Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια-Κερασέα»,

προϋπολογισμού 380.000,00 €. Ανέδειξε τον προσωρινό

ανάδοχο (Νάκος Κωνσταντίνος) για το έργο

«Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», προϋπολογισμού 135.000 €

Επίσης ενέκρινε τη διαδικασία για το έργο

«Αντιμετώπιση κατολησθητικών φαινομένων με την κατασκευή βραχοπαγίδων στη θέση

«Ψηλά Δένδρα Γωνιάς κάτω Αθαμανίου» επί της Ε.Ο. Άρτας- Τρικάλων προϋπολογισμού € 246.000.


 

Αποφάσεις Περιφερειάρχη για τον εξοπλισμό των ΣΜΑ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, καθορίσθηκε ο χρόνος παράδοσης

του εξοπλισμού των Σταθμών Μεταφόρτωσης ως εξής:

Α. Για τους ΣΜΑ Ιωαννίνων και Άρτας μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2020

Β. Για τους ΣΜΑ Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Πωγωνίου έως την 15η Φεβρουαρίου 2020.

Γ. Για τον ΣΜΑ Γ. Καραϊσκάκη έως την 31η Μαρτίου 2020.