ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για απόκτηση ειδικής άδειας ταξί θα πραγματοποιηθούν στις 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 8.00 π.μ. στην αίθουσα Μεταφορών, Δομπόλη 30. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων που έχει καταρτισθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υπεύθυνος Βασίλειος Δόσης).