Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για οδικά, αντιπλημμυρικά κ.α. έργα

 

 

Αποφάσεις για αποκαταστάσεις ζημιών και βελτιώσεις του οδικού δικτύου, για σχολική στέγη καθώς και για την εκπόνηση μελέτης για αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχή της Άρτας, έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Αναλυτικά:

Μελέτη για αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρου Μπούση Άρτας

Η Ο. Ε. ενέκρινε την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκπόνηση «μελέτης αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρας» με προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 241.530,46 € με Φ.Π.Α.


 

Από την Ο.Ε. κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και επίκειται η υπογραφή των συμβάσεων για τα εξής έργα:


 

 1. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς – Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 288.000 € . Ανάδοχος Ι. Ντάφλης.

 2. «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην περιοχή Σάρρας (τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων) για προστασία της οδού Μηλιά - όρια νομού προς Γρεβενά», προϋπολογισμού € 74.400 Ανάδοχος ΑΛΕΞΗ Ρ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΗ Ι.Κ.Ε.

 3. «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου», προϋπολογισμού 300.000 €. Ανάδοχος Δημήτρης Φάης.

 4. «Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Δ.Δ. Αρτοπούλας», προϋπολογισμού 120.000 € . Ανάδοχος ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ.

 5. «Συντήρηση δημόσιου δασικού οδικού δικτύου των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης & Ζαγορίου (1οΤμήμα)», προϋπολογισμού 64.176,82 €. Ανάδοχος ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.


 

Αναδείχθηκαν επίσης προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:

 • «Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού 187.000 €. Ανάδοχος ΓΕΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε.

 • «Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση)» προϋπολογισμού 420.000 €.Ανάδοχος Γ. Ντάτσης και ΣΙΑ Ε.Ε.

 • «Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 65.000€. Ανάδοχος Δ. Φάης.


 

Τέλος εγκρίθηκε η δημοπράτηση των παρακάτω έργων:


 

 • «Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου» προϋπολογισμού € 680.920 (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Πρέβεζας).

 • «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι», προϋπολογισμού 400.000 €.

 • «Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 με Φ.Π.Α.