Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 13 Μαρτίου 2020

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων:

Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου:  «Συντήρηση – Σήμανση 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 143.400 €.   

 Κατακύρωσε τους διαγωνισμούς για τα έργα:

  • Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο- Βερενίκη, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ο.Ε. «Γεώργιος Τάσσης- Γεώργιος Δημητρίου».
  • Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αμπελιά», προϋπολογισμού € 74.400 Ανάδοχος ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.
  • «Κατασκευή τεχνικών έργων επί της 10ης επαρχιακής οδού Στεφάνης – Θεσπρωτικού – Άσσου», προϋπολογισμού 30.000  €. Ανάδοχος Φώτιος Στεφάνου.
  •   προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος Θ. Τριανταφύλλου.

Τέλος ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο («ΥΙΟΙ Κ. ΖΩΜΠΡΑ Ο.Ε.»)  για το έργο  «Προμήθεια παραθύρων Κέντρου Υγείας Μετσόβου», προϋπολογισμού € 62.000.