Συνεργασία ΕΝΠΕ – Υπουργείων για επιχειρήσεις- Δημόσια Υγεία

 

Ο Περιφερειάρχης  ενημέρωσε ότι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, αλλά και ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή  επαφή με τα συναρμόδια Υπουργεία προκειμένου να παρέμβουν οι Περιφέρειες όπου απαιτείται στη διαχείριση ζητημάτων που  προκύπτουν από τον κορωνοϊό.

Για τα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, από τα Υπουργεία διαμηνύθηκε στους Περιφερειάρχες ότι αυτά θα αντιμετωπίζονται κεντρικά. Σε ο, τι αφορά  τα ζητήματα Δημόσιας Υγείας, προς το παρόν οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι να διαβιβάζονται άμεσα στο Υπουργείο τα όποια αιτήματα  υποβάλλονται και στη συνέχεια να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.