ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 συνεδριάζει ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Α. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 2ης και 3ης/4-3-2020 συνεδρίασης Π.Σ.

 

Β. 1. Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020

(εισήγηση: η Οικονομική Επιτροπή)

 

2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Ηπείρου

(εισήγηση: η Οικονομική Επιτροπή)

 

3. Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος από το χθ 7+700 της 32α Επαρχιακής Οδού « Μπουραζάνι – Μολυβδοσκέπαστο»

Δήμου Κόνιτσας έως τα όρια του οικισμού Κεφαλοβρύσου Δήμου Πωγωνίου ως Επαρχιακής.

(εισήγηση: η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.)

 

4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής του Ν.2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»

(εισήγηση: η Δ/νση Δημόσιας Υγείας)