Την ένταξη στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» έργων αποχέτευσης στους Δήμους Νικ. Σκουφά και Ζίτσας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Α. Καχριμάνης

 

Την ένταξη δύο ακόμη έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», (Άξονα Προτεραιότητας: Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη),   υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης. Το ένα  θα υλοποιηθεί από το Δήμο Νικολάου Σκουφά και το δεύτερο από το Δήμο Ζίτσας.

Συγκεκριμένα:

Το έργο του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αφορά τα «δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγίου Ταξιάρχη» με τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να  ανέρχεται σε 3.197.162,54  ευρώ. Προβλέπεται να κατασκευαστούν 9.283 μ., αγωγοί  προκατασκευασμένα φρεάτια και 5 τεμ. Αντλιοστασίων. Τα ακάθαρτα  θα καταλήγουν στην Ε.Ε.Λ. Κομποτίου η οποία είναι εγκεκριμένη και υπό κατασκευή. 

 

Το έργο στο Δήμο Ζίτσας, αφορά τη β΄ φάση του «δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Κ. Ελεούσας», με τη συνολική
δημόσια επιλέξιμη δαπάνη να ανέρχεται σε 2.037.148,06 €.  Περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκος 7.720 μ, την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων, φρεατίων, δύο   Αντλιοστασίων, κατασκευή δύο καταθλιπτικών αγωγών, συνολικού μήκους 455 μ. κ.α. Το δίκτυο θα συνδεθεί με το υφιστάμενο της Ελεούσας από το οποίο θα γίνεται μεταφορά στην ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων για την κατάλληλη επεξεργασία και την τελική διάθεσή τους.