Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, έλαβε αποφάσεις για έργα οδοφωτισμού, βελτίωσης οδικών υποδομών, πολιτισμού, ύδρευσης, αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Αναλυτικά κατά κατηγορία:

1.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (Ά φάση- πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος). Η Επιτροπή – στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ- ομόφωνα εισηγήθηκε τη συνέχιση της β΄ φάσης του διαγωνισμού με τη συμμετοχή των υποψηφίων:

ΙΝΤΡΑΚΑΤ- ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.- VETTE

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-FOTAGONLED Α.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ο Περιφερειάρχης, τόνισε ότι: «υπάρχει καλή συμμετοχή και ευελπιστώ ότι θα έχουμε στο τέλος και ένα καλό αποτέλεσμα».

2. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Στην Π.Ε. Άρτας:

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:

 • «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 5.000.000.

 • «Συντήρηση - προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος - όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού € 140.000

 • «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού 74.400 €.

Στην Π.Ε. Ιωαννίνων:

 • Αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος (Γ. Ντάφλης) για το έργο «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200 ευρώ.

 • Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (Γ. Ντάφλης), για το έργο: «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000 €.

 • Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου» προϋπολογισμού 290.000 €.

Στην Π.Ε. Πρέβεζας:

Αναδείχτηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι των έργων:

 • «Αποκατάσταση Βατότητας Οδού με Παραγωγικές Μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεση της με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 250.000 €. Ανάδοχος ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

 • «Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με Φ.Π.Α. Ανάδοχος Κ. Κώστας

Δημοπρατήθηκαν τα έργα:

 • «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000..

 • «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000.

 • «Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160 €.

 • «Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 € με ΦΠΑ.

 

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • Αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος για το έργο: «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», προϋπολογισμού 485.000 €.Ανάδοχος Π. Παπαδημητρίου και ΣΙΑ Ο.Ε.

 • Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου» προϋπολογισμού 40.000 €. Προσωρινός ανάδοχος: Σπυρίδων Μπίμπος.

ΥΔΡΕΥΣΗ- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ κ.α.

 • Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.) για το έργο: «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000 €

 • Αναδείχτηκε ανάδοχος (Ανδρέα Πλώτας) για το έργο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ματσουκίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 46.631

 • Αναδείχτηκε ανάδοχος (Νικ. Καλτσούνης) για το έργο: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων»

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:

 • «Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000€.

 • «Καθαρισμός – βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000 €

 • ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΑΚΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

  Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 16.601,49. Προσωρινή ανάδοχος αναδείχτηκε η Μαρία Πατσιούρα.

  ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΏΩΝ

  Η Ο.Ε. ενέκρινε το αποτέλεσμα του δημόσιου διαγωνισμού για το «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000 €. Ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

  Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού

  Η Περιφέρεια στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού , με σημερινή απόφαση της Ο.Ε., ενέκρινε δαπάνη συνολικού ύψους 34.301,12 ευρώ για την επέκταση του δικτύου προς εξυπηρέτηση δύο αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Τ.Κ. Πέτρας του Δήμου Ζηρού.

 • Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού

  Η Περιφέρεια στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού , με σημερινή απόφαση της Ο.Ε., ενέκρινε δαπάνη συνολικού ύψους 34.301,12 ευρώ για την επέκταση του δικτύου προς εξυπηρέτηση δύο αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Τ.Κ. Πέτρας του Δήμου Ζηρού.