Την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 13.00 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης- το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Συνεδρίαση 29 Ιουνίου 2021)

 

  1. Επικύρωση πρακτικών – αποφάσεων των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου:

6ης/26-4-2021 τακτικής , μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης Π.Σ.

7ης/7-5-2021 τακτικής , μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης Π.Σ.

8ης/16-5-2021 ειδικής μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης Π.Σ.

  1. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022-2025

  2. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021

  3. Έγκριση σύναψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Η.», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού ποσού 4.339.610,72 €, παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου

  4. Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΣΧΕΔΙΑ»

(εισήγηση: η παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ)