Εξετάσεις για ειδική άδεια οδήγησης οχημάτων επικίνδυνων εμπορευμάτων

 

 Εξετάσεις ανανέωσης αδειών θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 26 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Οι Σχολές Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών της Π.Ε. Ιωαννίνων την Υ/Δ του Διευθυντή σπουδών με τις τελικές καταστάσεις και τα δικαιολογητικά (παράβολο συμμετοχής κλπ) των υποψηφίων μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν δηλώθηκαν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα έχουν συμμετοχή στις εξετάσεις.