Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής

(συνεδρίαση Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου)

 

Την Τετάρτη 8-09-2021 και ώρα 09:00  συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση παραλιακού τμήματος της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 06-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή στην περιφερειακή οδό στην περιοχή μεταξύ κόμβου Καρδαμιτσίων και Σταυρακίου (σύνδεση οδού Πετροπουλάκη)», προϋπολογισμού € 360.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-12-2021.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Καθολικού Ι.Μ. Αγ. Νικολάου Φραγκάδων Δήμου Ζαγορίου» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστήλωσης του παλαιού σχολαρχείου και του παλαιού παρθεναγωγείου Γαναδιού» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2022.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και απομάκρυνση φερτών υλικών κοίτης ποταμού Ρετσιανίτη και προστασία βάθρων γέφυρας για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθίζησης – κατολίσθησης στην περιοχή Χριστών Πραμάντων», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 8. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, για τη σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Αρρεναγωγείο Βήσσανης».
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού λάστιχου τριών (3) χιλιομέτρων καθώς και προμήθεια είκοσι πέντε (25) δέντρων καστανιών και τοποθέτηση αυτών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου».
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλεϋ στο Μαζαράκι Ιωαννίνων».
 11. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση των όμβριων και την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια νομού με Γρεβενά», προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗ, μέχρι την 22-03-2022.
 13. Έγκριση μετάβασης της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κας Σταυρούλας Μπραΐμη – Μπότση, στο Ηράκλειο της Κρήτης το διάστημα 16-19/09/2021, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 14. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μεταφορά προϊόντων και φυλλαδίων στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ΔΕΘ.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διεθνή έκθεση ANUGA, η οποία διοργανώνεται στην Κολωνία το διάστημα 9-13/10/2021.
 17. Έγκριση λύσης εκτελεστικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.»
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων από Δ.Δ. Ελατοχωρίου έως τα όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών επί της 2ης επαρχιακής οδού».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων, διευθέτηση όμβριων και διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας για την εξυπηρέτηση παραγωγικών μονάδων στη ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου (παροχή υπηρεσιών)».
 21. Έγκριση του από 26-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-08-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση φθορών – βελτίωση επαρχιακής οδού από γέφυρα Νεράιδας – Κυπάρισσο – Βρυσέλλα – Παλαιοχώρι – Κοκκινιά», προϋπολογισμού € 202.000,00 με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας - Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ – Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», μέχρι την 06-09-2022.
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για μίσθωση βυτιοφόρων φορτηγών για επείγουσες εργασίες μεταφοράς νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της Π.Ε Θεσπρωτίας λόγω λειψυδρίας.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, μέσω της Πολιτικής Προστασίας προς συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πυρκαγιές στον Δήμο Φιλιατών, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021.
 27. Έγκριση παράτασης και τροποποίησης ως προς το χρονοδιάγραμμα, της σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020.
 28. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/31-08-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania”», προϋπολογισμού € 133.000,00 με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την μεταφορά ποσού σε Εταίρο του Έργου “PRO-ENERGY - Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020.
 30. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2021.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 32. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από της από 14-05-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας – κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πάργας», προϋπολογισμού € 382.000,00 με ΦΠΑ.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση του Συνεδρίου Σχεδιασμού Αυτοματισμού, Μηχανικής Υπολογιστών, Δικτύων Υπολογιστών και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης – Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEDA-CECNSM 2021).
 34. Έγκριση μερικής ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021.
 35. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021.
 36. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για την πληρωμή αποδοχών απασχολούμενου προσωπικού στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 37. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2021 και έγκριση τροποποίησης αυτών.
 38. Έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 39. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2022», συνολικού προϋπολογισμού 63.151,65 € με ΦΠΑ, συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης.
 40. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/137/03-09-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες προστασίας όχθεων και καθαρισμού ποταμού Λούρου στη θέση Παλαιά Φιλιππιάδα ΠΕ Πρέβεζας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 41. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. Φ.301/138/03-09-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες εργασίες ενίσχυσης ανατολικού αναχώματος ποταμού Μαύρης στο Τ.Κ. Γαλατά προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων».
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας από καθίζηση επί της επαρχιακής οδού προς Πάργα (θέση Αγία Κυριακή) (παροχή υπηρεσιών)».
 43. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για χρήση στην σύνταξη μελέτης για το διοικητήριο Άρτας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.