Έγκριση από την Ε.Υ.Δ. της διακήρυξης για την  «Κατασκευή Πράσινου

Σημείου Ιωαννίνων»

 

Στην έγκριση διακήρυξης του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Ιωαννίνων» προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Με έγγραφό της προς το Δήμο Ιωαννιτών, η Ε.Υ.Δ. διατυπώνει τη θετική γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου. Το έργο – με προϋπολογισμό 560.000 ευρώ – εντάσσεται στην πράξη «Κατασκευή "Πράσινου Σημείου" στο Δήμο Ιωαννιτών».

 

Σύμφωνη γνώμη ΕΥΔ για τη σύμβαση

Αντικατάστασης οχημάτων στη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

 

Η Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου με έγγραφό της στη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου ««Αντικατάσταση οχημάτων με νέα ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών» ΥΠΟΕΙΔΟΣ ΣΤ »» της πράξης «Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών της ΔΕΥΑΗ». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 172.112 ευρώ.