Ανάδοχοι για την αποχέτευση και  τον βιολογικό καθαρισμό Κόνιτσας

Τους αναδόχους των έργων που αφορούν την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην Δημοτική Κοινότητα Κόνιτσας ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για το πρώτο έργο, του δικτύου αποχέτευσης που έχει προϋπολογισμό 7.845.154,57 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Για το δεύτερο έργο, την ΕΕΛ προϋπολογισμού 2.750.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.»

Και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».

 

Κατάθεση πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης για δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην Π.Ε. Πρέβεζα

 

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την υποβολή πρότασης για ένταξης του έργου «Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων (Ιόνια Διαδρομή) στην Π.Ε. Πρέβεζας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. H πρόταση γίνεται με ώριμη μελέτη που έχει εκπονηθεί έγκαιρα από την Π.Ε. Πρέβεζας και κατατίθεται με το άνοιγμα του προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου χώρου».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Η διαδρομή θα αρχίζει από τον Παντοκράτορα, θα διασχίζει ολόκληρη την παραλιακή ζώνη και θα τερματίζει στη διασταύρωση προς Πάργα. Ενδιάμεσα θα υπάρχουν διασταυρώσεις προς Αρχαία Νικόπολη, Λούτσα, Αμμουδιά κ.α.

 

Άλλες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

  • Ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο (Δημ. Φούκα) του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλλίας» προϋπολογισμού 210.000 ευρώ.

  • Ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο (Άγγελο Τσιμπίκη) του έργου: Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη- Κανάλι- Ε.Ο. Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα (γ΄ φάση), προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.

  • Ενέκρινε την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση γεφυριών Ζανάκα και Λίμνης στην Ε.Ο. Βροσύνα- Λιά., προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.