ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ».

 

 

Στο πλαίσιο ένταξης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», επίκειται η υλοποίηση σχεδίου δράσης προϋπολογισμού 485.000 €. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου (ΕΚΤ), έχει δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» και περιοχή εφαρμογής των δράσεων της την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Συντονιστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ –ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ) και οι Εταίροι που συμμετέχουν στην ΑΣ είναι:

  1. 1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
  2. 2.ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
  3. 3.ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
  4. 4.ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
  5. 5.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
  6. 6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε
  7. 7.Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ Α.Ε.
  8. 8.EQUAL SOCIETY-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης των ομάδων στόχου :Μακροχρόνια Άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και Αρχηγών Μονογονεικών Οικογενειών, με παράλληλη άρση των συνθηκών που εμποδίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ή την ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας. Από την υλοποίηση των δράσεων της παρέμβασης θα ωφεληθούν 100 άτομα τα οποία είτε θα ενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας και σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων, είτε θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις είτε θα συμμετέχουν ως εταίροι ή εργαζόμενοι στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που προβλέπονται να δημιουργηθούν.

 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ»

 

Καλεί

 

Τους ενδιαφερόμενους που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και είναι άνεργοι που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες των Μακροχρόνια Άνεργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και των αρχηγών μονογονεικών οικογενειών, να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας».

 

Αναλυτική προκύρηξη: Λήψη αρχείου

 

Αίτηση υποψηφίου: Λήψη αρχείου