Σύμφωνη γνώμη Ε.Δ.Α. για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τα όρη Τσαμαντά, Φιλιατών κ.α.

Σύμφωνη γνώμη Ε.Δ.Α. για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τα όρη Τσαμαντά, Φιλιατών κ.α.


 Με έγγραφο του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού), διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Όρη Τσαμαντά, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη, συνολικού προϋπολογισμού 180. 492, 22 ευρώ.