Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (22-02-2013)

 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (22-02-2013)

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ανέδειξε αναδόχους και ενέκρινε δημοπρατήσεις έργων στις Περιφερειακές Ενότητες . Συγκεκριμένα:

Στην Π. Ε. Ιωαννίνων

Αναδείχτηκαν οι ανάδοχοι των έργων:

  • «Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο – Χαλίκι», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, όπου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Βασ. Τάσης»
  • «Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – Κατασκευή πλακοσκεπούς», προϋπολογισμού 85.000 ευρώ, όπου αναδείχθηκε η επιχείρηση «Κωνσταντίνος Τσουμάνης ΕΔΕ».

Εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την ανοιχτή δημοπρασία του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού 220.000 ευρώ.

Στην Π.Ε. Άρτας

Εγκρίθηκαν τα πρακτικά για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για το διαγωνισμό της Π.Ε. Άρτας «Δράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών μνημείων της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

Στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

Αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα έργα:

  • «Προστατευτικά στηθαία – Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 220.000 ευρώ. (Ανάδοχος Κωνσταντίνος Μπογιατζόγλου).
  • «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο Τ.Δ. Πλαισίου», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. (Ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «Β. Αηδώνης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Στην Π.Ε. Πρέβεζας

Αναδείχτηκε ο ανάδοχος για το έργο:

  • Αποκατάσταση ζημιάς τεχνικού της οδού Παπαδάτες- Μελιανά, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. (Ανάδοχος Μ. Λαμπρούση).

Επίσης, η Ο.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού (προϋπολογισμού 60.000 ευρώ) για την προμήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώματος και υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης) για τη διαγράμμιση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου.