Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (04-03-2013)

 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (04-03-2013)

Προχωρούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων).

Στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης προχωρούν και οι δύο κοινοπραξίες, που έχουν καταθέσει προσφορές ήτοι, α) «Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. – Έργασις Τεχνική Α.Ε. – Θ. Γ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης Ο.Ε., και β) Ηλέκτωρ Α.Ε. – Μεσόγειος Α.Ε. – EN.ACT ΕΠΕ). Το έργο προβλέπει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ για διάρκεια ενός έτους, από το πέρας του χρόνου της δοκιμαστικής λειτουργίας του.

Ανάθεση της μελέτης για την οδό «Πάργα – Ανθούσα»

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάθεση της οριστικής μελέτης για την «περιφερειακή οδό Πάργα – Ανθούσα», προεκτιμώμενης αμοιβής 361.944,63 ευρώ. Η μελέτη ανατίθεται στους «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Άλλες αποφάσεις

Η Οικονομική Επιτροπή, στη σημερινή της συνεδρίαση, μεταξύ άλλων ενέκρινε τα πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώματος του τμήματος Κόμβος Πεδινής (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσμηρά», προϋπολογισμού 132.000 ευρώ. Από την ανοιχτή δημοπρασία αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», καθώς και τη διακήρυξη της δημοπράτησης του έργου: «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού», προϋπολογισμού 20.100 ευρώ.