Το Εφετείο Αθηνών δικαίωσε τις Αναπτυξιακές Εταιρίες της Περιφέρειας Ηπείρου για τα ΟΠΑΑΧ

 Το Εφετείο Αθηνών δικαίωσε τις Αναπτυξιακές Εταιρίες της Περιφέρειας Ηπείρου για τα ΟΠΑΑΧ


Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (600/2013) έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει η σύμπραξη των Αναπτυξιακών Εταιριών της Περιφέρειας Ηπείρου κατά της απόφασης του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδη, με την οποία είχε γίνει δεκτή στο διαγωνισμό για τα ΟΠΑΑΧ η ΑΣΗΚ Α.Ε.. Σημειώνεται ότι η συζήτηση στο Διοικητικό Εφετείο έγινε στις 8 Φεβρουαρίου 2013, η διάσκεψη του Δικαστηρίου στις 22 Φεβρουαρίου και η απόφαση δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 1 Μαρτίου. Η ακύρωση έγινε για διαφορετικές πλημμέλειες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στην απόφαση του νυν Υπουργού κ. Αθ. Τσαυτάρη και πλέον τίθεται οριστικά εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας η ΑΣΗΚ Α.Ε..