Υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή της 13ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων

 Υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή της 13ης επαρχιακής οδού Ιωαννίνων

 

Από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Ε.» κ. Νικόλαο Χαμοσφακίδη, υπογράφτηκε σήμερα η σύμβαση κατασκευής του έργου «Βελτίωση – τροποποίηση 13ης επαρχιακής Οδού Ιωαννίνων – Γραμμενοχωρίων – Ηγουμενίτσας – Ζωοδόχος – Γραμμένο – Πολύλοφος – Λύγγος».

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με αρχικό προϋπολογισμό 14.000.000 εκατομμυρίων ευρώ και ποσό σύμβασης 8.355.356,97 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η προθεσμία για την περαίωση του έργου, έχει ορισθεί σε 720 μέρες και λήγει στις 4 Μαρτίου 2015.