Ήπειρος: Δελτίο τύπου 4ης/13-3-2013 ειδικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

 Δελτίο τύπου 4ης/13-3-2013 ειδικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου

Από   τη   Γραμματεία   του   Περιφερειακού   Συμβουλίου Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδρίασε προχθές, 13-03-2013 και ώρα 15.00, με αποκλειστικό θέμα:

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Η Ειδική αυτή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010.

Κατά τη συνεδρίαση, παρουσιάστηκε η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Απόστολου Οικονόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 179 του Ν.   3852/2010.

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Τριαντάφυλλου Αλμπάνη, ο οποίος είναι μέλος και της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη ενώ εισηγήσεις για τους τομείς ευθύνης τους έγιναν από τους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και τους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες.

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων καθώς και Περιφερειακών συμβούλων

Θα εκδοθούν και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά με τη συζήτηση του θέματος.