ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2 Ιουλίου 2014

 Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2 Ιουλίου 2014

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ιωάννινα, 30-06-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                 

                                                                                               

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                                                                                                   

                                                         

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2 Ιουλίου 2014

Την Τετάρτη 02-07-2014 και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 25-06-2014 συνεδριάσεως.

 1. 1.Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. 2.Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2014 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 3. 3.Κατάρτιση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2013, της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 4. 4.Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 37/1615/20-12-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί «Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού όλων των έργων αρμοδιότητας της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά συμπεριλαμβάνονται στα Προγράμματά της είτε όχι, για το έτος 2014».
 5. 5.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αύλακα στη Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στο ύψος του Μετσόβου», αναδόχου εταιρείας «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 27-10-2014.
 6. 6.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενίσχυση ύδρευσης – αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδρομίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», μέχρι την 21-08-2014.
 7. 7.Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση –αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: Αποκατάσταση περιοχής άρδευσης ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας», προϋπολογισμού € 22.000,00 με ΦΠΑ.
 8. 8.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Μέγγουλης) Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Ζιάκκα Γεωργίου, μέχρι την 31-12-2014.
 9. 9.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Δ. Μεταμόρφωσης», αναδόχου εταιρείας «ΛΑΓΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-08-2014.
 10. 10.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.Δ. Λιάπη Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2014.
 11. 11.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταμό Άραχθο (κτήμα Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάμπρου, μέχρι την 30-10-2014.
 12. 12.Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 13α επαρχιακής οδού προς Δελβινακόπουλο (Σπήλαιο)», προϋπολογισμού € 31.800,00 με Φ.Π.Α.
 13. 13.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδού από εθνική οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Σίτσαινα», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 14. 14.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Πεντόλακκο», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 15. 15.Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-05-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – συντήρηση ασφαλτοταπήτων επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 16. 16.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. 17.Έγκριση μετακίνησης του Χριστοδούλου Κων/νου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στο Μπάρι της Ιταλίας, για τη συμμετοχή του, ως συντονιστής της ομάδας εργασίας του έργου, σε Meeting που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Cross-borderCulturalRoutes με ακρωνύμιο «Cult.Routes» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 18. 18.Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, Αθανασίου Γκορίτσα, στην Αθήνα, από 1 έως 3-07-2014 για συμμετοχή στο 4ο ετήσιο συνέδριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. 19.Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα κατολισθήσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη θέση γέφυρας Καλογήρου στο Δήμο Ζηρού, που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 55290/1951/23-5-2014απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 17/723/29-05-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 20. 20.Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ».
 21. 21.Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης για «Δράσεις δικτύωσης και προβολής αποτελεσμάτων» για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – “ΤοπΕΚΟ”».
 22. 22.Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 23. 23.Έγκριση του από 17-06-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Παππαδατών – Μελιανών – όρια νομού», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 24. 24.Έγκριση του από 17-06-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ασφαλτοστρώσεις στο Γυμνάσιο – Λύκειο Καναλακίου, στο 1ο Νηπιαγωγείο Καναλακίου και στην πλατεία της Εκκλησίας του οικισμού Κορωνόπουλου», προϋπολογισμού € 44.000,00 με ΦΠΑ.
 25. 25.Τροποποίηση των αριθμ. 37/1643/20-12-2013 και 3/114/31-01-2014 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2013-2014, και έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου.
 26. 26.Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή και συντήρηση ομβροδεξαμενής Κερασοχωρίου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 4.805,00 με ΦΠΑ.
 27. 27.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 68324/2518/26-06-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Επισκευή αρδευτικού αύλακα στον κάμπο Ρίζιανης – Κορύτιανης».
 28. 28.Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 68325/2519/26-06-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για τον «Καθαρισμό – συντήρηση επαρχιακού δικτύου προς Σαγιάδα – Μαυρομάτι».
 29. 29.Έγκριση τροποποίησης και ανάθεσης νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 30. 30.Έγκριση δαπανών: Α) για την αγορά υλικών άμεσης ανάγκης (Διάφορα Γάντια – Φόρμες Κrutex ολόσωμες) για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Θεσπρωτίας και Β) για την συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο με τη επωνυμία «ΜΑΧΗΤΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ», των αγώνων KICKBOXING & επίδειξη MAETAEτην 12 Ιουλίου 2014 στην Ηγουμενίτσα.
 31. 31.Έγκριση δαπανών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για τις ανάγκες της Π.Ε Θεσπρωτίας.
 32. 32.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια θερινών ενδυμάτων και υποδημάτων για τις ανάγκες των χειριστών – οδηγών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2014.
 33. 33.Έγκριση παράτασης απόδοσης του αριθμ. 25/2014 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 34. 34.Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και για την επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 35. 35.Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 29/06 έως 03/07/2014, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
  1. 36.Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου και Τσουμέτη Αναστασίας στο Belgrate της Σερβίας, από 30/06 έως 04/07/2014, για την συμμετοχή τους στο συνέδριο του έργου «ADRIATICMODELFOREST-AMF», και έγκριση των σχετικών δαπανών.