ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2-7-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ. 26510- 27390

26510- 87201

FAX: 26510 -34047

EMAIL:press-office@php.gov.gr

ΠΡΟΣ.: Μ.M.E.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για αναδόχους έργων

 

Αποφάσεις για έργα συντήρησης - αποκατάστασης του οδικού δικτύου και παρεμβάσεις σε άλλες υποδομές έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στη σημερινή συνεδρίασή της.

 

Αναλυτικά, με απόφαση της Ο.Ε. αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι για τα έργα:

 

  • «Αποκατάσταση ζημιών οδού Παππαδατών – Μελιανών – όρια νομού» (Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου), προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (Ανάδοχος: Κ/Ξ Ιωάννης Μάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. - Ιωάννης Καραμπιτιάνης)

  • «Συντήρηση οδού από εθνική οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Σίτσαινα», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ (Ανάδοχος: Δημοσθένης Βήχας και ΣΙΑ Ο.Ε.)

  • «Αποκατάσταση – συντήρηση ασφαλτοταπήτων επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 60.000 (Ανάδοχος: Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.)

  • «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Πεντόλακκο», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ (Ανάδοχος: Κων/νος Τσουμάνης)

  • «Ασφαλτοστρώσεις στο Γυμνάσιο – Λύκειο Καναλακίου, στο 1ο Νηπιαγωγείο Καναλακίου και στην πλατεία της Εκκλησίας του οικισμού Κορωνόπουλου» (Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου), προϋπολογισμού 44.000 ευρώ (Ανάδοχος: Ε.Δ.Ε. Μαρία Τσεκούρα)

  • «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή στεγάστρου εγκαταστάσεων της Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ (Ανάδοχος: Εταιρεία Γεωργίου Δ. - Νταλια Ο. Ο.Ε.)

  • «Αποκατάσταση περιοχής άρδευσης ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας», προϋπολογισμού 22.000 ευρώ (Ανάδοχος: Σκουτελιάς Ευάγγελος του Λάμπρου Ε.Δ.Ε.)

 

Επίσης, με απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση 13ης επαρχιακής οδού προς Δελβινακόπουλο (Σπήλαιο)», προϋπολογισμού 31.800 ευρώ. Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη για τη μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο έργο «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», δαπάνης 9.789,17 ευρώ.