ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3-4-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ. 26510- 27390

26510- 87201

FAX: 26510 -34047

EMAIL:press-office@php.gov.gr

ΠΡΟΣ.: Μ.M.E.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης

Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

 

Τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

 1. Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 4ης /31-3-2014 και 5ης/14-4-2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

 1. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

 

 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 .

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2014.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

 

 1. Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014.

(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

 

 1. Τροποποίηση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή των προσβάσεων της νέας γέφυρας στη θέση Μπαλντούμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων στην περιοχή του Δήμου Εγνατίας στο Νομό Ιωαννίνων.

(εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου)

 

 1. Κλείσιμο λογαριασμού «Τουριστική Προβολή», Π.Ε. Άρτας.

(εισήγηση: η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Άρτας)

 

 1. Εκπροσώπηση στην Τράπεζα Πειραιώς για τους λογαριασμούς Βελτιωτικών Έργων Δημόσιων Ιχθυοτροφείων.

(εισήγηση: η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας )

 

 1. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 4/14/31-3-2014 απόφασης Π.Σ. με θέμα ΄΄Κλείσιμο υφιστάμενων τραπεζικών λογαριασμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας΄΄.

(εισήγηση: η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Θεσπρωτίας)

 

 1. Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησηςγια την Π.Ε. Άρτας.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας).

 

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής συνεργασίας του Δήμου Κόνιτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την τεχνική υποστήριξη του έργου « Wine-net».

(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου)

 

 1. Σχετικά με τις εξελίξεις που επιφέρει ο Ν.4250/26-3-2014 ΄΄Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις΄΄ και ειδικότερα όσον αφορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων.

(εισήγηση: η παράταξη ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου΄΄)

 

 1. Σχετικά με το έργο ΄΄Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου΄΄.

(εισήγηση: οι παρατάξεις ΄΄Ηπειρος – Τόπος να Ζεις΄΄ και ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο΄΄ )

 

14.Σχετικά με το προωθούμενο Ν/Σ για τη δημιουργία της ΄΄μικρής ΔΕΗ΄΄, με πώληση των ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ .

(εισήγηση: η παράταξη ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου΄΄)