Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότη- τας Π. Ε. Άρτας, για το σχολικού έτους 2014-2015 συνολικού προϋπολογισμού 65.841,03 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών

Δείτε το συνημμένο:

Διακήρυξη