ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΗΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΔ ΛΙΜΝΗΣ


Κύριε πρόεδρε, κ. Περιφερειάρχη, κ. Αντιπεριφερειάρχες, κ.κ. συνάδελφοι και παρατηρητές.
Στη σημερινή μας τοποθέτηση για το σχέδιο  ΠΔ Λίμνης, αναλυτικότερα «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας  Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και  καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης» επιτρέψτε μας  να ακολουθήσουμε μία συνοπτική ιατρική μέθοδο προσέγγισης του προβλήματος μιας και μπροστά μας έχουμε ένα άρρωστο οικοσύστημα κατά γενική ομολογία.
Ιστορικό της «νόσου»: Το οικοσύστημα της λίμνης έζησε επί αιώνες αυτοδιαχειριζόμενο με φυσικό τρόπο και έφτασε ως τις μέρες της δεκαετίας του 1950 όταν έγινε η πρώτη σημαντική ανθρωπογενής παρέμβαση με την αποξήρανση του κάμπου της Λαψίστας και έχασε μεγάλο μέρος της, του αυτοκαθαρισμού της και της αποσυμφόρησης καθώς και την είσοδο των χελιών της. Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1960 το νερό ήταν διαυγές και πόσιμο. Σταδιακά άρχισαν μπαζώματα ακόμα και σε καταβόθρες, αναχώματα προστατευτικά ή επιδιορθωτικά, καταπατήσεις και πιέσεις οικοπεδοποίησης. Οι εισερχόμενοι ρύποι, (πτηνοκτηνοτροφικοί 75%, λιπάσματα-φυτοφάρμακα 20%, αστικοί 5%) επιδείνωσαν την κατάσταση κυρίως μετά το 1974.
Παρούσα κατάσταση: Η λίμνη έχει μικρύνει σε έκταση και έχασε μέρος των υγροτόπων (καθαρισμού και οξυγόνωσης των νερών, αναπαραγωγής και τροφοληψίας), των πλυμμηρικών εκτάσεων, της ιχθυο-ορνιθοπανίδας και των πηγών εμπλουτισμού κύρια από το Μιτσικέλι.  Ο υγρότοπος της Αμφιθέας είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί πέρα από τις ρηχές εκτάσεις αποκόπηκαν και οι πηγές. Τα πηγαία νερά εκτρέπονται στη Λαψίστα από το διπλανό θυρόφραγμα και έτσι χάθηκαν ο εμπλουτισμός και ο αυτοκαθαρισμός. Η χαμηλότερη στάθμη πίσω από το ανάχωμα είναι η αιτία που χάθηκαν η πηγή της Ντραμπάτοβας και άλλες μικρότερες πηγές και του νησιού. Το ανάχωμα Ανατολής-Κατσικά συντελεί στην απώλεια αυτοκαθαρισμού της λίμνης. Κοντολογίς σήμερα η λίμνη είναι ευτροφική έως υπερτροφική με ρύπους στον πυθμένα, κύρια από βαρέα μέταλλα,  κατά καιρούς κυανοτοξίνες, δυσοσμία, νεκρά ψάρια κ.λπ. με κατάρρευση της αλιευτικής παραγωγής. Οι καταπατήσεις, οικοπεδοποιήσεις, δομήσεις συνεχίζονται παράνομα ή ημι-νόμιμα ή δια της πλαγίας οδού και από την απουσία θεσμικού πλαισίου.
Διάγνωση: Μόνο μία. Το οικοσύστημα «νοσεί» βαρέως, κατ΄άλλους αργοπεθαίνει και είναι δύσκολο να επανακάμψει. Αν συνεχιστούν έτσι οι πιέσεις και ο τρόπος διαχείρισης του προβλήματος θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μία βρώμικη  νεκρή πισίνα. Οι ευθύνες για όλα έχουν ονοματεπώνυμο.
Αντιμετώπιση-Θεραπεία: Το φιλοσοφικό και πολιτικό πλαίσιο της στάσης μας απέναντι στο πρόβλημα έχει τρείς εκδοχές κατά τη γνώμη μας.
1) Οικονομίστικη και στυγνή εκμετάλλευση του «προϊόντος» παραβλέποντας τις συνέπειες για το οικοσύστημα.
2) Λίγο έτσι και λίγο αλλοιώς κρατώντας ισορροπίες.
3) Προτεραιότητα στο οικοσύστημα και την αειφορία του. Διατήρηση των νόμιμων και αδύνατο να αποσυρθούν παρεμβάσεων έως τη λήξη περιβαλλοντικών και λοιπών αδειοδοτήσεων (όρα Μάτι).  Αναίρεση όσων παρανομιών έχουν συντελεστεί και αυτό πρέπει και μπορεί να γίνει.
Εμείς συντασσόμαστε με την τρίτη επιλογή.
Δια ταύτα:
Το ΠΔ πρέπει να προχωρήσει και να εκδοθεί αμεσότατα. Θεωρούμε θετική την πρωτοβουλία του Υπουργείου να ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης του ΠΔ. Ένα ΠΔ που η καθυστέρηση έκδοσής του δημιουργούσε συνεχώς νέες μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις με την «ανοχή» υπηρεσιών και φορέων. Η τακτική αυτή έχει επιφέρει σημαντική επιβάρυνση τόσο στη Λίμνη  όσο και την ευρύτερη περιοχή. Εκτιμούμε ότι το ΠΔ που δόθηκε στη δημοσιότητα και βρίσκεται υπό διαβούλευση εμπεριέχει σημεία τα οποία χρήζουν ουσιαστικών διορθώσεων ώστε να καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας της Λίμνης και της ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπεδίου. Το Υπουργείο  πρέπει να αναλάβει την ευθύνη μιας ισορροπημένης σύνθεσης των απόψεων που θα κατατεθούν στη διαβούλευση τόσο ατομικά όσο και από τους φορείς ή συλλογικότητες της περιοχής. Πρότασή μας να  αποτυπώνονται στο χάρτη τα καθορισμένα όρια της λίμνης της αρμόδιας επιτροπής της Κτηματικής Υπηρεσίας που έχουν ολοκληρωθεί. Επιπρόσθετα πρέπει να συνταχθεί εκ νέου η Στρατηγική Περιβαλλοντολογική Μελέτη της Λίμνης (ΣΠΜΕ).
 Το βασικότερο είναι να μη ξεχνάμε ότι η Λίμνη χαρακτηρίστηκε από το ΥΠ. ΠΟ ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Ειδικότερα, εκτός από επί μέρους μικροδιορθώσεις που θα αποστείλουμε στο ΥΠΕΝ, επισημαίνουμε επιγραμματικά τα εξής:
Άρθρο 2
Χαρακτηρισµός και οριοθέτηση περιοχής και ζωνών
Ι. Ζώνη Α
δ) A4 που αποτελείται από περιλαμβάνει αποκοµµένες από τη λίµνη παραλίµνιες και λιµναίες περιοχές εξαιτίας των μόνιμων κατασκευών αναχωμάτων άνευ περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και υδρογεω λογικών μελετών της κατασκευής αναχωµάτων και διακρίνεται στις υποζώνες  Α4.1 και Α4.2.
στ) Α6 που αποτελεί περιλαμβάνει παραλίµνια αγροτική περιοχή υψηλής παραγωγικότητας αγροτική περιοχή σύµφωνα µε το Π.Δ. ΖΟΕ λεκανοπεδίου Ιωαννίνων ως ένδειξη γης υψηλής παραγωγικότητας και ακολουθεί τα όρια του δρόμου αναδασμού και τα όρια της ζώνης Β2.4.

ΙI. Ζώνη B
ε)  Β5 που περιλαµβάνει την περιαστική περιοχή µε οικιστική ανάπτυξη σε επαφή µε    τη    λίµνη    Παµβώτιδα     και χαρακτηρίζεται ως Περιοχή «Οικοανάπτυξης»   ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ σύμφωνα με την αριθμ.3595/2007 απόφαση του ΣΤΕ.

Άρθρο 3
Επιτρεπόμενες Χρήσεις, έργα και δραστηριότητες, µέτρα, όροι και περιορισµοί προστασίας και διαχείρισης εντός περιοχής «Περιφερειακού Πάρκου» λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.
Ι. Ζώνη Α


Ι.1. Ζώνη Α1
Εκτός από τα ισχύοντα στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται:
β) Περιβαλλοντικές  αδειοδοτήσεις  και υδρογεωλογικές μελέτες για δραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίµνης (κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, υδροπλάνων( **δεν υπάρχει νομοθεσία για τον αν επιτρέπονται στις λίμνες!!- μόνο για θάλασσες), αθλητισµού και αναψυχής), όπως και για συγκεκριμένη διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων(*) τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου, που θα έχουν αιτιολογηµένη γνώµη από τη ∆ιεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και σύµφωνη γνώµη από το Φορέα ∆ιαχείρισης, καθώς και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του σχεδίου διαχείρισης.
(*) χρειάζεται εγκεκριμένη μελέτη
(**) Υπάρχει νομικό κενό για τις λίμνες που αν δεν καλυφθεί θα απορριφθεί από το ΥΠ.Ε.Ν.)

 

Ι.3. Ζώνη Α3
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτµηση γηπέδων, εκτός των γηπέδων έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων, καθώς και η δόµηση
µόνιµων εγκαταστάσεων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφεροµένων στην παράγραφο Ι του παρόντος άρθρου:
Κατόπιν Περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, οι εγκαταστάσεις – απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση του αθλητιςµού, όπως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως παρατήρησης όπως φύσης και όπως αναψυχής, όπως: βελτίωση µονοπατιών, πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, στέγαστρα – παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση – βελτίωσή όπως για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει όπως κείµενης νοµοθεσίας, µετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση όπως ισχύει και µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.

4. Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης αποσταγγιστικών τάφρων της λίµνης όπως: αποµάκρυνση φερτών υλικών, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά έργα, µετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και του Φορέα∆ιαχείρισης.
Ι . 4. Ζώνη Α4
α) Στη ζώνη Α4.1:

Εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο Ι, επιτρέπονται:
Κατόπιν Περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και υδρογεωλογικών μελετών, οι εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες υποδοµές για τη διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου και άλλων δραστηριοτήτων (κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, αθλητισµού και αναψυχής) στην υδάτινη έκταση της λίµνης, που θα έχουν προεγγριθεί έγκριση από τη ∆ιεύθυνση Υδάτων τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,την αιτιολογηµένη γνωµοδότηση από τον Φορέα ∆ιαχείρισης και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του σχεδίου διαχείρισης.
3.  Οι εγκαταστάσεις απαραίτητες υποδοµές για την εξυπηρέτηση του αθλητισµού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της παρατήρησης της φύσης και της αναψυχής, όπως: βελτίωση µονοπατιών, πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, στέγαστρα - παρατηρητήρια, πινακίδες πληροφόρησης, υπαίθριοι χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση - βελτίωσή τους για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων δράσεων, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις την υδρογεολογική μελέτη και µε την αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του Φορέα ∆ιαχείρισης.
β) Στη ζώνη Α4.2:
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτµηση γηπέδων και η δόµηση µόνιµων εγκαταστάσεων.
Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφεροµένων στην παράγραφοΙ:
Οι εργασίες καθαρισµού και συντήρησης της λίµνης όπως: αποµάκρυνση  φερτών υλικών, διαχείριση καλαµιώνων, εκβάθυνση και λοιπά εγγειοβελτιωτικά  έργα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,την υδρογεωλογική μελέτη και των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και µετά από τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ΥπηρεσίαςΥδάτων  των Υπηρεσιών της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και του Φορέα ∆ιαχείρισης

 

Ι . 7. Ζώνη Α7
α) Απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτµηση γηπέδων και η δόµηση µόνιµων εγκαταστάσεων, εκτός των γηπέδων έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης υδάτων και υγρών αποβλήτων.
β) Επιτρέπονται, επιπλέον των αναφερόµενων στην παράγραφο Ι του παρόντος      
Συμπλήρωση: Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των εποχιακών υγροτόπων σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπαραγράφου Ι1γ.

ΙΙ.1. Ζώνη Β1 Που διακρίνεται στις υποζώνες : Β1.1, Β1.2, Β1.3.

Συμπλήρωση:  να επιτρέπονται επιπλέον και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις;;
 Και λήψη μέτρων προστασίας των πηγών στην περιοχή Β1.4


ΙΙ.5 Ζώνη Β5
Εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο Ι:
α) Στην υποζώνη Β.5.1.
Να προστεθεί
Αδόμητη παραλίμνια ζώνη 300 μ. από την καθορισμένη όχθη της Λίμνης
(Βάσει της απόφασης του ΥΠ.ΠΟ – που υπερισχύει όλων των νόμων και διατάξεων των διαφόρων Υπουργείων-  που λέει ότι η Λίμνη Παμβώτιδα είναι Ιστορικό διατηρητέο μνημείο και άρα πρέπει βάσει της απόφασης αυτής, να ισχύουν τα 300μ. από την καθορισμένη όχθη της Λίμνης. Επιπλέον επί αυτού έχουμε από το 2013, την σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων ήτοι : Δήμου, Φορέα διαχείρισης, ΤΕΕ και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η  Περιφερειακή Αρχή επιμένει να ισχύουν τα 100μ. με βάση τη ΖΟΕ από το 2013  αλλά αυτό είναι ασύμβατο με την ισχύουσα νομοθεσία του ΥΠΠΟ που υπερισχύει όλων.
1. Επιτρέπεται η δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, µε ήπια δόµηση, ήπιες εγκαταστάσεις , µετά από ειδική µελέτη η οποία θα εξειδικεύσει και θα καθορίσει µεταξύ άλλων τις επιτρεπόµενες χρήσεις, τους κοινόχρηστους, δοµήσιµους χώρους και λοιπούς όρους και περιορισµούς δόµησης , όπου κατ΄ελάχιστον θα ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου ΙΖ. 1α. του άρθρου 3 του από 5.5.1989 π.δ/γµατος (∆΄297) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Π∆30.3.93 (ΦΕΚ ∆’ 389). Για το υπόλοιπο τμήμα της έκτασης που μπορεί να δομηθεί θα εκπονηθεί πολεοδομική μελέτη οργάνωσης της περιοχής με καθορισμό ειδικών όρων δόμησης.
Aπαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων έως την έκδοση της απόφασης έγκρισης της ειδικής μελέτης οργάνωσης της υποζώνης Β5.1 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Κατ΄εξαίρεση µπορούν να εκδοθούν οικοδοµικές άδειες (εφόσον απαιτούνται) για ίδρυση, λειτουργία και εξυπηρέτηση έργων υποδοµών και κοινής ωφέλειας, και των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, εφόσον ο οικείος Φορέα ∆ιαχείρισης βεβαιώσει ότι πληρούν τις διατάξεις της παρ. 3.2.δ του άρθρου 5 του ν. 3937/2011.
β) Στις υποζώνες Β5.2. και Β.5.3.
Να προστεθούν
Διατήρηση αδόμητης παραλίμνιας ζώνης 100μ. από την καθορισμένη όχθη Λίμνης.
Aπαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. Κατ΄εξαίρεση µπορούν να εκδοθούν οικοδοµικές άδειες (εφόσον απαιτούνται) για ίδρυση, Κατ΄εξαίρεση επιτρέπονται έργα –παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία και εξυπηρέτηση έργων υποδοµών και κοινής ωφέλειας, όπως  και των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί παλαιότερα περιβαλλοντικά και χρήζουν επικαιροποίησης με τους νέους περιβαλλοντικούς όρους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εφόσον ο οικείος Φορέας ∆ιαχείρισης βεβαιώσει ότι πληρούν τις διατάξεις της παρ. 3.2.δ του άρθρου 5 του ν. 3937/2011.
    Να μην επιτρέπονται οι παρεκκλίσεις .


Τελειώνοντας σας καλούμε να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες που μας αναλογούν για τη σωτηρία του οικοσυστήματος της χιλιοτραγουδισμένης Παμβώτιδας και της πόλης μας.
Σας ευχαριστώ πολύ
Κώστας Μπασιούκας
Επικεφαλής της Παράταξης «Ήπειρος Ανατροπής»

 


 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου