Nέες ημερομηνίες διεξαγωγής των δημοπρασιών των έργων που αναβλήθηκαν λόγω τραπεζικής αργίας


1. "Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού Γωνιά -Ανεμοράχη -Σγάρα -Άγναντα -Κτιστάδες- όρια νομού Ιωαννίνων"  προϋπολογισμού 60.000,00   €στις   29.07.2015

2.  "Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας" προϋπολογισμού  20.000,00 € στις 31.07.2015

3. "Συντήρηση δρόμου Ανέζα - Ψαθοτόπι- γέφυρα Φειδοκάστρου (αποκατάσταση οδοστρώματος)" προϋπολογισμού 40.000,00 € στις 04.08.2015

4. "Συντήρηση 3ης επαρχιακής οδού Άρτας -Κορωνησίας" προϋπολογισμού  60.000,00 € στις 06.08.2015

5. "Συντήρηση δρόμου Σταυροβρύση - Ελάτη - Καστανιά -Τετράκωμο", προϋπολογισμού 54.000,00 € στις 11.08.2015

6. "Βελτίωση τεχνικών έργων πεδιάδας Άρτας για την αντιμετώπιση πλημμυρών" προϋπολογισμού 65.000,00€ στις 12.08.2015

7. "Συντήρηση αρδευτικού αύλακα Καπαρελίου Τ.Κ. Θεοδωριάνων δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων", προϋπολογισμού 10.000,00 € στις 13.08.2015


Οριζόντια και Κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας

1.  Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Οριζόντια και Κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας». Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 73.170,73 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας Δ/νση Τεχν. Έργων ΠΕ Άρτας, οδός Ταγματάρχη Χ. Παπακώστα 6, στην Άρτα, μέχρι 27.08.2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813 63307, FAX επικοινωνίας 26810 27332, υπάλληλος για επικοινωνία κ. Λαμπρινή Λάκκα.
Για τεχνικές διευκρινήσεις αρμόδιος υπάλληλος κ. Χρήστος Αγγέλης, Εργοδηγός, τηλ. 2681363346.
3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01.09.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν 3669/2008.
4.  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 κεφάλαιο Γ΄ του τεύχους διακήρυξης του έργου.
5.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.463,41 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6.  Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Φορέα 071, ΚΑΕ 9781.
7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου (Οικονομική Επιτροπή).

Συνοδευτικά Έντυπα
 
       

 

 

 


 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου