Banner Πανω
 
 
 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το σχέδιο Π.Δ. για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας έχει αναρτηθεί για διαβούλευση, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης το Σχέδιο Διαχείρισης. Θα έπρεπε να ακολουθηθεί η αντίστροφη πορεία, δηλαδή να προκύψει ως αποτέλεσμά του.

Να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση των τοπικών φορέων (Αυτοδιοίκηση, Επιστημονικά Επιμελητήρια, πολίτες) για τη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης.

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι έχει καταρτισθεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί και επικαιροποιηθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός της ευρύτερης περιοχής. Μια επιπλέον αδυναμία, είναι η μη υιοθέτηση προτάσεων που περιλαμβάνονται σε θεσμικά περιβαλλοντικά πλαίσια διαχείρισης, όπως το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών για το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Παρόλα αυτά, επικροτούμε την προσπάθεια για τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης και κανόνων ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην ευαίσθητη ευρύτερη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας. Θεωρούμε θετική την πρωτοβουλία του Υπουργείου για την έκδοση του ΠΔ η καθυστέρηση του οποίου δημιούργησε συνεχώς νέες μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις με την ανοχή πολλών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μοναδική παρέμβαση στο εν λόγω θέμα έγινε με την έκδοση της ΚΥΑ 22943/2003 η οποία ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους το 2007 από το Έ τμήμα του ΣΤΕ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Η Τάφρος Λαψίστας και οι πηγές Κρύας – Τούμπας – Σεντενίκου πρέπει να ενσωματωθούν στην περιοχή Α7, καθώς απαιτείται η πλήρης προστασία τους. Η μεν τάφρος Λαψίστας πρέπει να χαρακτηρισθεί ως «ευαίσθητος αποδέκτης», ενώ για τις πηγές πρέπει άμεσα να εκπονηθεί ειδική υδρολογική μελέτη για τον καθορισμό της ζώνης προστασίας τους, σύμφωνα με τις προτάσεις του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών για το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου. Επιπρόσθετα, πρέπει να συμπεριληφθεί και η πηγή κρυονερίου που δεν εμφανίζεται πουθενά.

  • Στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων πρέπει να θεσμοθετηθεί η εγκατάσταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ως και μέσης όχλησης, καθώς έχει χωροθετηθεί κοντά σε οικισμούς με σημαντικό μόνιμο πληθυσμό και σε ενιαία υδρολογική λεκάνη με τη λίμνη Παμβώτιδα. Η αναφορά στην παράγραφο β της ζώνης Δ «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η λειτουργία της υφιστάμενης ΒΙ.ΠΕ. με βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις» αφήνει περιθώριο για την εγκατάσταση και μονάδων υψηλής όχλησης, με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων των γειτονικών οικισμών. Πρέπει σε επίπεδο νομού να αναζητηθεί νέα χωροθέτηση ΒΙΠΕ.

  • Δεν αναφέρονται μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενες δραστηριότητες που δεν πληρούν τους όρους που τίθενται για τις διάφορες ζώνες και υποζώνες.

  • Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας πρέπει να σχεδιασθούν με την εκπόνηση συνολικού σχεδίου (master plan) για την ευρύτερη περιοχή, όπως άλλωστε προτείνεται και στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

  • Για τις γεωργικές δραστηριότητες στη ζώνη Β να επιτρέπονται η εγκατάσταση μονάδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ενώ στη ζώνη Γ να επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων που εφαρμόζουν του κώδικες Ορθής γεωργικής Πρακτικής, με τη θεσμοθέτηση ελεγκτικών μηχανισμών.

  • Η ανάπτυξη του σημαντικού κλάδου της πτηνοτροφίας πρέπει να βασισθεί στην εκπόνηση ειδικής χωροταξικής μελέτης – επιχειρησιακού σχεδίου, για τον καθορισμό κατάλληλων και μη περιοχών εντός της ευρύτερης ζώνης, καθώς και τη συνολική φέρουσα ικανότητα της περιοχής, ώστε να συνδυασθεί η οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των οικισμών ου λεκανοπεδίου και να μην απαγορεύονται χωρίς τεκμηρίωση.

  • Να διασφαλισθεί πλήρως το θέμα της άσκησης της θήρας στο Δήμο μας.

  • Στη διοίκηση και διαχείριση της περιοχής προτείνεται η θέσπιση έγκυρης Επιστημονικής Επιτροπής από τους τοπικούς φορείς (Περιφέρεια, Δήμους, Πανεπιστήμιο, Επιστημονικά Επιμελητήρια, Οικολογικές Οργανώσεις και Περιβαλλοντικούς Συλλόγους) που θα συντονίζει τον αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής, βοηθώντας το Φορέα Διαχείρισης στο καθημερινό του έργο.

 


Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: kapsalisharis@yahoo.gr